Με απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια, 353 από τους απολυμένους της πρώην Αγορτικής Τράπεζας θα επαναπροσληφθούν στο δημόσιο και συγκεκριμένα στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Διευκρινίζεται πάντως πως η πρόσληψή τους θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του διορισμού όλων των επιτυχόντων του διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 8Κ/2008 προκήρυξης του ΑΣΕΠ στις κενές οργανικές θέσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οι επιτυχόντες στις προκηρύξεις 8Κ και 9Κ/2008 του ΑΣΕΠ, παραμένουν αδιόριστοι, σε μια πολυετή εκκρεμότητα του δημοσίου έναντι των δικαστικών αποφάσεων. 

Στην απόφαση την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπέγραψε στις 21 Φεβρουαρίου αναφέρεται:

«Αποφασίζουμε την κατανομή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκειμένου να στελεχωθεί το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4210/2013, τριακοσίων πενήντα τριών (353) διοριστέων των κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ της 9Κ/2008 προκήρυξης του ΑΣΕΠ οι οποίοι επαναπροσλαμβάνονται κατόπιν της απόλυσης τους σε συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις.

»Η πρόσληψη των ανωτέρω θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του διορισμού όλων των επιτυχόντων του διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 8Κ/2008 προκήρυξης του ΑΣΕΠ στις κενές οργανικές θέσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

protothema.gr