Από την Τρίτη 4 Μαρτίου και κάθε Τρίτη 6-8 το απόγευμα έχει ξεκινήσει να λειτουργεί ομάδα επιμόρφωσης και ενημέρωσης γονέων παιδιών προσχολικής ηλικίας στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Χώρας. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε δέκα συναντήσεις και προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ.

Σκοπός του είναι η ψυχολογική υποστήριξη των γονέων, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους, όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Την ομάδα συντονίζει η Ψυχολόγος Σπυριδούλα Σταμπολάκη.

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα υπάρχει δυνατότητα εγγραφής επιπλέον ατόμων, οι οποίοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την Υπεύθυνη στο 6932211303

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9» και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Ταυτόχρονα λειτουργούν άλλα 19 τμήματα σε όλο το Νομό Χανίων. 7 τμήματα υλοποιούνται στο Δήμο Κισσάμου, 2 τμήματα στο Δήμο Αποκόρωνα, 1 στο Δήμο Πλατανιά, 1 στο Δήμο Σφακίων και 8 στο Δήμο Χανίων. Στο πρόγραμμα της Σχολής Γονέων Χανίων απασχολούνται 20 περίπου Ψυχολόγοι και άλλοι ειδικοί επιστήμονες από τα Χανιά που έχουν επιλεγεί από το Υπουργείο Παιδείας. Μετά το τέλος κάθε ομάδας διανέμεται στους συμμετέχοντες των ομάδων πιστοποιητικό επιμόρφωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας.

Τα προγράμματα της Σχολής Γονέων Χανίων υλοποιούνται με την υποστήριξη της Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, των διευθυντών των σχολείων που «φιλοξενούν» το πρόγραμμα, των Δήμων στους οποίους λειτουργούν ομάδες και του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Χανίων και του Γραφείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Χανίων.

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην Υπεύθυνη Σχολής Γονέων στο Νομό Χανίων, Ψυχολόγο, Κτιστάκη Μαρία, Τηλ.6932211303, Εmail: [email protected] και την ιστοσελίδα www.facebook.com/sholesgoneonchanion