Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 12η του μηνός Μαρτίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 12/3/2014
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 18486/6-3-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

1) Τροποποίηση της υπ\’αριθμ. 159/2011 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά τον ορισμό της επιτροπής κυκλοφοριακών θεμάτων του Δήμου Χανίων {Δήμαρχος}
2) Αναμόρφωση προϋπολογισμού & τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έργων οικονομικού έτους 2014 για την δημιουργία νέου ΚΑΕ που αφορά το έργο “Διαμορφώσεις κοιμητηρίων Δήμου Χανίων 2014” με χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ {Πρωτοπαπαδάκης}
3) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για δημιουργία και ενίσχυση κωδικών που αφορούν αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες και προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων {Πρωτοπαπαδάκης}
4) Ανάκληση της υπ\’ αρ. 56/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και κατ\’ επέκταση της υπ\’ αρ. 112/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για επικαιροποίηση κωδικών προϋπολογισμού για την υλοποίηση συνεχιζόμενων χρηματοδοτούμενων πράξεων {Πρωτοπαπαδάκης}
5) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για δημιουργία κωδικών για αγορά εμβολίων προσωπικού και απολύμανση αρχείων πολεοδομίας {Πρωτοπαπαδάκης}
6) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για δημιουργία κωδικών για μισθώματα αιγιαλού – προμήθεια κτηματικής υπηρεσίας – ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Χανίων – πρόγραμμα γαλάζια σημαία {Πρωτοπαπαδάκης}
7) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για δημιουργία κωδικών για πρόγραμμα Άθλησης για Όλους {Πρωτοπαπαδάκης}
8) Καθορισμός τιμών εκκίνησης δημοπρατούμενων θέσεων παραλιών έτους 2014 {Πρωτοπαπαδάκης}
9) Καταβολή εξόδων παράστασης σε Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Μέλη του Δ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ. (ΔΟΚΟΙΠΠ, Δημοτικό Γηροκομείο) του Δήμου Χανίων {Πρωτοπαπαδάκης}
10) Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου ως χώρου στάθμευσης οχημάτων {Πρωτοπαπαδάκης}
11) Διαγραφή παραστατικών λόγω προβλημάτων στην καταχώρησή τους {Πρωτοπαπαδάκης}
12) Επιστροφή χρημάτων στον κ. Κουτουλάκη Αντώνιο του Σπυρίδωνα {Πρωτοπαπαδάκης}
13) Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού στον Κοζωνάκη Μιχαήλ {Πρωτοπαπαδάκης}
14) Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού στον Τζοτζολάκη Αγαμέμνονα {Πρωτοπαπαδάκης}
15) Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού στην Golovata Tetyana {Πρωτοπαπαδάκης}
16) Αίτηση της εταιρείας Παπαδάκης Ι-Ν ΕΠΕ για τριπλασιασμό δόσεων {Πρωτοπαπαδάκης}
17) Αίτημα πρόσληψης προσωπικού για τα προγράμματα άθλησης για όλους {Λιονάκης}
18) Έγκριση συμβάσεων εξωτερικής τηλεφωνίας Σύζευξις {Λιονάκης}
19) Έγκριση του Σχεδίου Δράσης για την ένταξη της Ισότητας των Φύλων του Δήμου Χανίων, για την περίοδο 2014-2016 {Χατζηδάκη}
20) Επιχορήγηση του Φιλοζωικού Συλλόγου Χανίων \”Η Προστασία των Ζώων\” {Αμπαδιωτάκη}
21) Δακοκτονία έτους 2014 {Ξυνίδης}
22) Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την ενέργεια Bar Academy – καθορισμός τέλους {Ξυνίδης}
23) Καθορισμός χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης {Ξυνίδης}
24) Τροποποίηση της υπ\’αριθμ. 515/2012 απόφασης του Δ.Σ. της πράξης με ΚΩΔ. ΟΠΣ 373775 και τίτλο \”Εξοικονόμηση Ενέργειας Ακρωτηρίου Χανίων\” {Ξυνίδης}
25) Τροποποίηση της υπ\’αριθμ. 516/2012 απόφασης του Δ.Σ. της πράξης με ΚΩΔ. ΟΠΣ 373771 και τίτλο \”Εξοικονόμηση Ενέργειας Χανίων\” {Ξυνίδης}
26) Έγκριση προμήθειας λαμπτήρων εξωτερικού οδοφωτισμού για την εξοικονόμηση και διαχείριση ενέργειας δημοτικού φωτισμού, στα πλαίσια του υποέργου 2 της πράξης Εξοικονόμηση Ενέργειας Χανίων, ΟΠΣ 373771 {Ξυνίδης}
27) Ανάκληση της υπ\’αριθμ. 968/2013 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά τη διοργάνωση εργαστηρίου κατάρτισης στο πλαίσιο του προγράμματος ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ και λήψη νέας {Ξυνίδης}
28) Έγκριση μελέτης του έργου \”Ενεργειακή Αναβάθμιση Ναυταθλητικού και Πολιτιστικού Κέντρου Σούδας\” {Αγγελάκη}
29) Τροποποίηση όρων προγραμματικής σύμβασης με Δήμο Χανίων για την υλοποίηση του έργου \”Κατασκευή δεξαμενών αποθήκευσης και ενίσχυση δικτύων διανομής πόσιμου νερού Δήμου Αποκορώνου\” ενταγμένου στο Ε.Π. Κρήτης και νήσων Αιγαίου 2007-13 (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ {ΟΣΑΠΥ} Δήμου Αποκορώνου) – υποβολή τροποποιημένου τεχνικού δελτίου (αύξηση προϋπολογισμού) – αποδοχή μελέτης και τεύχους δημοπράτησης {Αγγελάκη}
30) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου \”Ασφαλτοστρώσεις Αγροτικών και Δημοτικών Δρόμων Δ.Δ. Δαράτσου\” {Αγγελάκη}
31) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου \”Ανακατασκευή δρόμου στον οικισμό του Δ.Δ. Περιβολίων\” {Αγγελάκη}
32) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου \”Αναπλάσεις – Βελτιώσεις Οδών της πόλεως Χανίων – Β\’ φάση\” {Αγγελάκη}
33) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου \”Διαμόρφωση πλατείας Αργουλιδέ\” {Αγγελάκη}
34) Παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Σούδας για συνδιοργάνωση πρωταθλήματος \”Παγκρατίου Αθλήματος\” {Λειψάκης}
35) Παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Κλαδισού για διοργάνωση ετήσιου προκριματικού αγώνα παγκόσμιας εμβέλειας \”Κτιστάκης Challenge\” {Λειψάκης}