Ανακοίνωση εξέδωσε η ΔΕΠΤΑΗ με αφορμή τα δημοσιεύματα σχετικά με την απένταξη τμήματος της Α΄ Φάσης του έργου του ΠΣΚΗ από το Γ΄ ΚΠΣ, η ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

Το έργο της Α΄ φάσης του ΠΣΚΗ, συνεχίζει να χρηματοδοτείται κανονικά και ολοκληρώνεται εντός του Απριλίου 2014.

Τα χρήματα για την ολοκλήρωσή του υπάρχουν δεσμευμένα σε τραπεζικό λογαριασμό της ΔΕΠΤΑΗ.

Το Γ΄ ΚΠΣ έχει κλείσει από πολύ καιρό και τα 11.000.000 που αναφέρονται στα δημοσιεύματα, έχουν απορροφηθεί προ πολλού.

Το λογιστικό κλείσιμο του Γ΄ ΚΠΣ είναι θέμα που αφορά στη διαπραγμάτευση του Υπουργείου Οικονομικών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν αφορά στο Δήμο Ηρακλείου ή στη ΔΕΠΤΑΗ.

Η απένταξη του έργου δεν διαφοροποιεί ούτε κατ’ ελάχιστο, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της Α΄ Φάσης του έργου, ούτε δημιουργεί κανένα πρόβλημα στο έργο, στη ΔΕΠΤΑΗ και στο Δήμο Ηρακλείου.

Επιπρόσθετα γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Όπως έχει αποφασίσει το Δ.Σ. Ηρακλείου το έργο της Β΄ Φάσης με το οποίο θα ολοκληρωθεί το σύνολο του ΠΣΚΗ, θα δημοπρατηθεί σε ένα μήνα από σήμερα.

Η ΔΕΠΤΑΗ έχει ήδη ολοκληρώσει τη μελέτη και τα τεύχη Δημοπράτησης και αναμένεται η έγκριση του σχεδίου Διακήρυξης από τη ΜΟΠΑΔΙΣ, προκειμένου να αποσταλεί στην Επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση.