Το Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Χανιά Απασχόληση» έπειτα από την αυξημένη εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση- Χανιά Δρόμοι Απασχόλησης» (ΤοπΣΑ) Δήμου Χανίων, αποφάσισε, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών, την παράταση της περιόδου υποβολής αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους-εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, σε αγρότες ασφαλισμένους στον ΟΓΑ (χωρίς ηλικιακά κριτήρια γι’ αυτές τις δύο κατηγορίες ωφελουμένων), καθώς επίσης και σε νέους επιστήμονες βάσει προϋποθέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την αναλυτική πρόσκληση, καθώς και την αίτηση συμμετοχής από τη: ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, Ελευθερίου Βενιζέλου 4, Μέγαρο Επιμελητηρίου Χανίων (3ος όροφος), Τηλ: 28210 56899, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 10:00 – 14:00, ενώ υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης και από τις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: www.sfchania.gr, www.oakae.gr, www.chania.gr, www.anxa.gr, www.chania-cci.gr, www.haniahotels.gr, www.rpi.gr, www.kekdiastasi.edu.gr, www.ideakek.gr, www.deltakek.gr.