«Ακόμα και η απλή συζήτηση  περί αναδιάρθρωσης ζημιώνει τον τόπο», επισημαίνει με κατηγορηματικό τρόπο ο διοκητής της Τράπεζας της Ελλάδας  κ. Γιώργος Προβόπουλος.

Η θέση του Διοικητή είναι ξεκάθαρα αρνητική μπροστά στο ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης του χρέους.Μάλιστα προχωρεί ένα βήμα παραπέρα χαρακτηρίζοντας με δηλώσεις του στο Έθνος της Κυριακής ένα τέτοιο ενδεχόμενο ως \”καταστροφικό\”,ενώ αιτιολογεί αυτή του τη θέση προσθέτοντας:

«Η αναδιάρθρωση θα πυροδοτούσε ανεξέλεγκτες, αλυσιδωτές αντιδράσεις που θα άνοιγαν ένα νέο, μακροχρόνιο κύκλο δυσπιστίας για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Θα είχε επίσης άμεσες και σημαντικές αρνητικές συνέπειες για τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και όλους όσους κατέχουν κρατικούς τίτλους».

Στον ίδιο τόνο, ο κ.Προβόπουλος αναφερόμενος στην  επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του δανείου των 110δισ.ευρώ ξεκαθαρίζει ότι «καμία επιμήκυνση δεν θα μας απάλλασσε από το καθήκον να προχωρήσουμε με απόλυτη συνέπεια και ταχύ βηματισμό στο δρόμο της δημοσιονομικής και διαρθρωτικής προσαρμογής».

Σε ότι αφορά την αναπτυξιακή πολιτική, οι διαρθρωτικές αλλάγες στην οικονομία σε συνδυασμό με περιοριστικές πολιτικές στα έξοδα, όπου αυτό είναι δυνατόν, μπορούν να αποτελέσουν το βασικό κορμό προόδου.

Τέλος υπεραμύνεται του Μνημονίου καταλήγοντας ότι «οι στόχοι που θέτει το μνημόνιο είναι το ελάχιστο που πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε την παρούσα κρίση. Από αυτούς τους στόχους δεν μπορούμε να αποκλίνουνε χωρίς καταστροφικές συνέπειες και οι πολιτικές που προβλέπονται σε αυτό πρέπει να εφαρμοσθούν με αυστηρότητα και συνέπεια» διαμηνύει ο κ. Προβόπουλος.