Δίκτυο Παρέμβασης Γυναικών Κρήτης καλεί τα μέλη του στην ετήσια γενική συνέλευση την καταληκτική ημερομηνία Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014 και ώρα 19.00 στην αίθουσα «Καρούζου» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2013

2. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2013