Το Επιμελητήριο Ηρακλείου διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ν. 4172/2013 ( Άρθρα 1 έως 72 ) ΦΕΚ 167Α/23-7-2013 ( Κωδικοποίηση μέχρι και το Ν. 4223/2013)».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 στις 18:00, στην αίθουσα «ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ» ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Εισηγητές 
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές: Εμμανουήλ Διαμαντουλάκης και Κωνσταντίνος Αντωνακάκης