Την περιβαλλοντική μόλυνση της περιοχής του Γαζίου στο Ηράκλειο, ως συνέπεια της λειτουργίας του εργοστασίου της ΔΕΗ στα Λινοπεράματα, επιβεβαιώνουν στοιχεία μελέτης για την ποιότητα της ατμόσφαιρας, που σημειωτέον δεν έχει δοθεί στο πλήρες κείμενό της στη δημοσιότητα.

Η μελέτη δείχνει ότι η συγκεκριμένη περιοχή έχει επιβαρυνθεί λόγω της λειτουργίας του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού από δύο βαρέα μέταλλα, το νικέλιο και το βανάδιο.

Τα μέταλλα αυτά φαίνεται να έχουν βιολογικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, αφού ενοχοποιούνται για λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, νεφροτοξικότητα και καρκινογόνο δράση. Επιπρόσθετα, ευθύνονται και για μειωμένη ανάπτυξη και αύξηση χοληστερίνης και λιπιδίων.

19 φορές πάνω από το κανονικό οι συγκεντρώσεις των μετάλλων
Σε μια περιοχή εντοπίστηκε ότι η τιμή του βαναδίου ήταν 19 φορές υψηλότερη από την τιμή βάσης, πράγμα που υποδηλώνει σημαντικότατη επιβάρυνση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος.
Αντίστοιχα διαπιστώθηκε ότι οι συγκεντρώσεις του νικελίου σε μία από τις περιοχές που ερευνήθηκαν ήταν περίπου 8 φορές μεγαλύτερες από τον μέσο όρο.
Αντιδράσεις των τοπικών φορέων
Όπως αναφέρθηκε εισαγωγικά, η μελέτη πάνω στην περιβαλλοντική μόλυνση του Γαζίου στο Ηράκλειο δεν έχει δημοσιοποιηθεί, ωστόσο ο πρώην δήμαρχος Γαζίου, Γιώργος Μαρκογιαννάκης, γνωστοποίησε ότι τα στοιχεία παρουσιάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο και καταδίκασε τη ΔΕΗ. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να βελτιωθούν τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στο εργοστάσιο των Λινοπεραμάτων και παράλληλα να εγκατασταθούν σταθμοί μέτρησης ελέγχου των εκπεμπόμενων ρύπων.
Ο σημερινός δήμαρχος Κώστας Μαμουλάκης έχει ζητήσει αναλυτική ενημέρωση για το όλο θέμα και όπως τονίζει, είναι πρώτιστο μέλημά του η διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
Η απάντηση της ΔΕΗ
Η ΔΕΗ, από την πλευρά της, διαβεβαιώνει ότι σήμερα η λειτουργία του ατμοηλεκτρικού σταθμού έχει βελτιωθεί μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν και ουσιαστικά δεν τεκμηριώνονται η ανησυχία και οι προβληματισμοί που διατυπώνονται μέσω της μελέτης.
με πληροφορίες από δημοσίευμα της Ελευθεροτυπίας