Κανονικά θα συνεχιστούν οι εξαγωγές προϊόντων ζωικής προέλευσης 12 ελληνικών επιχειρήσεων στη ρωσική αγορά, έπειτα από σχετική απόφαση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Κτηνιατρικής και Φυτουγειονομικής Επίβλεψης της Ρωσίας, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Παράλληλα, σε ό,τι αφορά στη συνέχιση των εξαγωγών προϊόντων ζωικής προέλευσης για τις υπόλοιπες ελληνικές επιχειρήσεις, αυτό θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των ελέγχων των αποδεικτικών εγγράφων εκπλήρωσης των απαιτήσεων, τα οποία θα αποστείλει η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Ελλάδος στις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ρωσίας.

Σημειώνεται ότι η παραπάνω απόφαση ήταν αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που είχε ο επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας με τον αρμόδιο υπουργό, Αθανάσιο Τσαυτάρη, σε συνδυασμό με τα μέτρα που έλαβε η Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.