Ριζική αλλαγή στη διαδικασία είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία επικουρικής ασφάλισης προβλέπει η απόφαση του υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, που δημοσιευτήκε στο ΦΕΚ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση, η αρμοδιότητα για τα χρέη των τριών μεγαλύτερων ταμείων επικουρικής ασφάλισης, περνάει στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, τον μηχανισμό ο οποίος έχει ήδη επιληφθεί για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν δημιουργηθεί και στα ταμεία κύριας ασφάλισης.

Σημειώνεται ότι πριν από λίγες ημέρες, το ΚΕΑΟ δέχτηκε εντολή να σκληρύνει τη στάση του απέναντι στους οφειλέτες και να προχωρεί σε κατασχέσεις μέσα σε διάστημα δύο μηνών από τη στιγμή που θα εκδίδονται οι σχετικές εντολές.

Όπως σημειώνεται στην απόφαση του υπουργού Εργασίας, το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) καθίσταται αρμόδιος φορέας για την είσπραξη των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΕΤΕΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης), ΤΑΠΙΤ (Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα) και ΤΑΥΤΕΚΩ (Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας).

Όσον αφορά στις καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ των τριών ταμείων θα συντάσσεται πράξη βεβαίωσης οφειλής από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η οποία θα διαβιβάζεται αυτοματοποιημένα στη βάση δεδομένων του ΚΕΑΟ.

Στην ίδια απόφαση περιγράφεται και η διαδικασία για τη βεβαίωση και την είσπραξη των εισφορών υπέρ των ταμείων επικουρικής ασφάλισης.

Έτσι, ο εργοδότης που υποβάλλει Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (AΠΔ) στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, υποχρεούται από 1.12.2013 να δηλώνει σε αυτήν και τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), των Τομέων του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) και των Τομέων και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ).

newpost.gr