Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), συμμετείχε ως επικεφαλής εταίρος στη 2η διακρατική συνάντηση, για την υλοποίηση του σχεδίου με τίτλο: «To Ψυχόδραμα ως εκπαιδευτικό εργαλείο στην εκπαίδευση ενηλίκων», στο πλαίσιο του τομεακού προγράμματος Leonardo da Vinci (LdV), Δράση Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις δομές του Κέντρου Machiavelli S.r.l. στη Φλωρεντία στις 24 και 25 Φεβρουαρίου. Στο πλαίσιο των συναντήσεων συζητήθηκε η πορεία του προγράμματος, ο βαθμός υλοποίησης των παραδοτέων και η οργάνωση της διάχυσης των αποτελεσμάτων.

Το κέντρο Machiavelli, παρουσίασε τα πρώτα αποτελέσματα από τη διακρατική έρευνα που διεξήγαγε σε συνεργασία με τους εταίρους του προγράμματος στις συμμετέχουσες χώρες και αφορούσαν το υφιστάμενο περιβάλλον που αφορά την εφαρμογή ψυχοδραματικών τεχνικών στην εκπαίδευση ενηλίκων. Στόχος της έρευνας είναι να δημιουργήσει μια τυπολογία προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων που θα μπορούν να εφαρμόσουν σύγχρονες βιωματικές τεχνικές προσέγγισης στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Με την ολοκλήρωση της έρευνας εντός του Μαρτίου θα ξεκινήσει η υλοποίηση σχεδιασμού του εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς και ο εμπλουτισμός του περιεχομένου του.

Στόχος του σχεδίου είναι η ταχύτερη ολοκλήρωση του σχεδιασμού του καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος ώστε να ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή του στις συμμετέχουσες χώρες.

Από την πλευρά του ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ στη συνάντηση συμμετείχαν οι κ. Πίτερης Χαράλαμπος-Νικόλαος ως συντονιστής του σχεδίου και ο κ. Δαράκης Μιχάλης ως επιστημονικός υπεύθυνος. «Τα σχέδια μεταφοράς καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία προγραμμάτων τα οποία έρχονται να φέρουν σε επίπεδο εφαρμογής καινοτόμες μεθόδους στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Ο λόγος για τον οποίο καλούμαστε να υλοποιήσουμε ένα τόσο σημαντικό για την εκπαίδευση ενηλίκων καινοτόμο σχέδιο αναφέρεται στον προσανατολισμό της ΕΕ για την βελτίωση της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών δράσεων. Επομένως είμαστε αντιμέτωποι με μια σημαντική πρόκληση παραγωγής γνώσης την οποία καλούμαστε να διαχύσουμε στις περιφέρειες εφαρμογής του σχεδίου.

Η μεταφορά καινοτομίας απαιτεί αυξημένο βαθμό ευαισθησίας και αντιμετώπισης διότι αναφέρεται στην υλοποίηση ενός καινοτόμου σχεδίου», επεσήμανε ο κ. Πίτερης ως συντονιστής εταίρος του σχεδίου στους εταίρους του προγράμματος.

Στη συνάντηση συμμετείχαν και οι έξι (6) εταίροι από τις τέσσερεις χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία και Ισπανία).

Το έργο έχει συνολική διάρκεια δύο ετών και θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2015, οπότε και θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα στην τελική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο.

Το παρόν σχέδιο συγχρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.