Οι εκπρόσωποι των φορέων της Κρήτης που εμπλέκονται με ζητήματα της Μετανάστευσης, της Κοινωνικής Πρόνοιας, του Ανθρώπινου Κεφαλαίου και της Απασχόλησης, προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις τους γύρω από τα θέματα που θα τεθούν προς διακρατική διαβούλευση, συμμετείχαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αξιοποιώντας τη μετανάστευση για την Ανάπτυξη – Εργαλεία Πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασμό των περιφερειών και των πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης - MMWD».

Το έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης («South East Europe»).

H Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου «Αξιοποιώντας τη μετανάστευση για την Ανάπτυξη – Εργαλεία Πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασμό των περιφερειών και των πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης - MMWD», το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης («South East Europe»).

Το «MMWD» είναι έργο στρατηγικής σημασίας και σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020 («Ευρώπη 2020») προκειμένου να υποστηρίξει τον στρατηγικό σχεδιασμό των Περιφερειών.

Η υλοποίηση του έργου έχει στόχο να ενισχύσει την ικανότητα των Περιφερειών να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν στρατηγικά τις συνέπειες που επιφέρουν οι πληθυσμιακές μεταβολές –κυρίως της εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης - στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στην αγορά εργασίας και στις κοινωνικές ανάγκες, με απώτερο σκοπό την «έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» των περιοχών τους.

Μεταξύ των δράσεων που υλοποιούνται στα πλαίσια του “MMWD” είναι και η ανάπτυξη διακρατικού διαλόγου και συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη για την αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Όπως αναφέρθηκε στην σημερινή συνάντηση στην Περιφέρεια Κρήτης, θα υπάρξει ενεργοποίηση δικτύων επικοινωνίας για την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των χωρών και το σχεδιασμό κοινών δράσεων, προκειμένου να αναπτυχθεί η ικανότητα των διοικήσεών τους να αντιμετωπίσουν τις δημογραφικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις που συνεπάγεται η μετανάστευση και να χαράσσουν και να εφαρμόζουν από κοινού πολιτικές που προωθούν την οικονομική και κοινωνική συνοχή των περιοχών τους στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Ο διακρατικός διάλογος θα διεξαχθεί σε τρεις φάσεις (Μάρτιο, Ιούνιο και Σεπτέμβριο) κάθε μια εκ των οποίων θα περιλαμβάνει συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης σε επίπεδο τριών ομάδων εργασίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εταίρων του έργου, που θα καλύπτουν αντίστοιχα τους τρεις θεματικούς τομείς: Ανθρώπινο Κεφάλαιο, Απασχόληση και Κοινωνική Πρόνοια.

Η ατζέντα του διακρατικού διαλόγου έχει ως κύριο σημείο αναφοράς τις προτεραιότητες της στρατηγικής της Ε.Ε. «Ευρώπη 2020».

Η πρώτη φάση του διακρατικού διαλόγου θα διεξαχθεί στις 27-28 Μαρτίου 2014 στην Τεργέστη της Ιταλίας και θα εστιάσει στα ακόλουθα ειδικά θεματικά πεδία: Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρήσεις, Μετανάστευση και επιχειρηματικότητα και σε ένα ακόμα ειδικό θεματικό πεδίο του Τομέα Πολιτικής «Ανθρώπινο Κεφάλαιο» που αναμένεται να οριστικοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών (θα υπάρξει σχετική ενημέρωση).

Στην σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Κρήτης, τους δήμους, την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, τον ΟΑΕΔ, και από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης που σχετίζονται με κοινωνικά θέματα και θέματα δια βίου μάθησης.

Οι συναντήσεις θα συνεχιστούν στο πλαίσιο του διακρατικού διαλόγου που αναπτύσσει το έργο.