Ανακοίνωση της νέας Δημοτικής Παράταξης Δ. Χερσονήσου “Πολίτες για την Κοινωνία και το Περιβάλλον” για τη συνάντηση της Δημοτικής Αρχής Χερσονήσου με το ΤΑΙΠΕΔ για την πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών:

"Οι Πολίτες για την Κοινωνία και το Περιβάλλον Δ. Χερσονήσου, εγκαλούν το ΤΑΙΠΕΔ γιατί στη συνάντηση που είχε με την αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου δεν έκανε δεκτό το αίτημα της περιοχής για να αποδοθεί ο χώρος της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών στην τοπική κοινωνία, να αξιοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του θεσμοθετημένου Σχεδίου (ΣΧΟΟΑΠ) και να μετατραπεί σε πολιτιστικό – παιδαγωγικό πνεύμονα του Δήμου, υπερτοπικής σημασίας.

Οι κύριοι του ΤΑΙΠΕΔ μίλησαν για την ανάγκη ενός Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης (ΕΣΧΑΔΑ). Η λεγόμενη αξιοποίηση των ακινήτων του δημοσίου με τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) αποτελούν θεσμοθετημένη πρακτική του ΤΑΙΠΕΔ. 

Αλλά δε μπορεί να γίνει αποδεκτή. Γιατί τα λεγόμενα ΕΣΧΑΔΑ τροποποιούν εγκεκριμμένα ρυθμιστικά σχέδια, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ, χρήσεις
γης, όρους δόμησης κλπ προκειμένου να δημιουργηθούν ελκυστικές επενδυτικές ταυτότητες, δυνατότητες και ευχέρειες, που θα προσελκύσουν υποψήφιους επενδυτές.

Όμως η μοναδική συμφωνημένη ταυτότητα που μπορεί να γίνει αποδεκτή για το ακίνητο της πρώην αμερικάνικης βάσης Γουρνών, είναι αυτή που οριοθετείται από το ΣΧΟΟΑΠ, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου και των φορέων της ευρύτερης περιοχής.

Γνωρίζουμε παραπέρα ότι, σύμφωνα με το νόμο, για τα περιουσιακά στοιχεία που περιέρχονται στο ΤΑΙΠΕΔ, το Δημόσιο απεκδύεται κάθε δικαιώματός του. Παράλληλα πράγμα ή δικαίωμα που μεταβιβάστηκε ή παραχωρήθηκε στο Ταμείο, δε μπορεί να αναμεταβιβαστεί στον προηγούμενο κύριο ή δικαιούχο, καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Τούτη η νομοθετική πρόβλεψη σε συνάρτηση με το γεγονός ότι στο Ταμείο έχει περιέλθει το σύνολο των 738 στρεμμάτων της έκτασης, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή όλων των χώρων που έχουν κατά καιρούς παραχωρηθεί (Σχολεία, Δημοτικές υπηρεσίες, ΕΛΚΕΘΕ, ΔΕΚΚ, κατοικίες αξιωματικών) καθιστούν επισφαλή αν όχι αδύνατη τη συνέχιση λειτουργίας τούτων των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων στο χώρο της Βάσης, εφόσον αυτή πωληθεί.

Γιατί θα είναι πραγματική πρωτοτυπία,αν ένας επενδυτής που αποκτά κυριότητα σε ένα χώρο –όπως το “φιλέτο” της πρώην αμερικανικής βάσης- αποδεχτεί τη συνύπαρξη με δραστηριοτήτες όπως οι προαναφερόμενες.

Φοβόμαστε όσοι μέχρι σήμερα δραστηριοποιούνται εκεί, θα γίνουν από ιδιοκτήτες, μισθωτές ή θα υποχρεωθούν να μετοικήσουν. Γιατί η επενδυτική λογική δε συνάδει με δημόσιες, κοινωνικές και κοινοφελείς δραστηριότητες.

Καλούμε τη Δημοτική Αρχή Χερσονήσου και τον κ. Δοξαστάκη να αφήσει κατά μέρος την παραφιλολογία ότι δήθεν οι παραχωρημένες εκτάσεις δεν κινδυνεύουν. Υποδύεται ρόλο κατευνασμού της κοινής γνώμης όποιος ισχυρίζεται κάτι τέτοιο. Τον καλούμε να υπερασπιστεί δυναμικά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και απορρίπτουμε κάθε σχέδιο οικιστικής ανάπτυξης του ΤΑΙΠΕΔ που ενώ θα δώσει στο χώρο ελκυστική επενδυτική ταυτότητα, θα εκθεμελιώσει δραστηριότητες και οραμάτα της τοπικής κοινωνίας."