Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη 27-3-2014 και ώρα 10:00, στο κολυμβητήριο του Παγκρητίου Σταδίου Ηρακλείου πρόκειται να διεξαχθούν εξετάσεις υποψηφίων ναυαγοσωστών λουτρικών εγκαταστάσεων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να προσέρχονται στο Γραφείο Γενικής Αστυνομίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για την κατάθεση των προβλεπομένων δικαιολογητικών συμμετοχής τους στις εν λόγω εξετάσεις.

Τηλέφωνο πληροφοριών: 2813406942, Γραφείο Γενικής Αστυνομίας.