Η σύμβαση για το τελευταίο στάδιο ολοκλήρωσης του οδικού έργου «Αρκαλοχώρι-Γαζέπι Μύλος-Νιπιδιτός» υπογράφηκε σήμερα στην Περιφέρεια Κρήτης.

Συγκεκριμένα ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης υπέγραψε για την κατασκευή του οδικού έργου που αφορά το τμήμα «Γαζέπι Μύλος-Αρκαλοχώρι» μήκους 1250 μέτρων προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, μια παρέμβαση που αναβαθμίζει την οδική ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

«Ένα σημαντικό έργο προϋπολογισμού 500.000 ευρώ που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υποδομών, και αυτό που λέμε πάντα είναι ότι θέλουμε προσθετικούς πόρους και αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι με τη συνεργασία που έχουμε με το δήμο, με το Υπουργείο καταφέρνουμε και εξασφαλίζουμε πρόσθετες χρηματοδοτήσεις.

Η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου θα αναβαθμίσει σημαντικά την οδική ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή» ανέφερε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Στην σημερινή υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Ευριπίδης Κουκιαδάκης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Γιώργος Πιτσούλης, τα υπηρεσιακά στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ηρακλείου Μανόλης Φακουκάκης, Χαρά Τριαματάκη, και ο εκπρόσωπος της κατασκευαστικής εταιρείας «ΜΑΡΜΙ Α.Ε.». Μιχάλης Μαραγκάκης.

Τεχνικά στοιχεία του έργου

Ολοκλήρωση των εργασιών για την βελτίωση του επαρχιακού δρόμου «Αρκαλοχώρι - Γαζέπι Μύλος - Νιπιδιτός» στο τμήμα «Γαζέπι Μύλος-Αρκαλοχώρι» μήκους 1250 μέτρων.

Θα γίνουν πλήρεις εργασίες οδοποιίας (περιορισμένων χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης και ασφάλειας) επί του υπάρχοντος δρόμου και συγκεκριμένα:
• Χωματουργικά: Εργασίες χωματουργικών έργων, κυρίως κατασκευής ερεισμάτων, αποξήλωσης του ασφαλτικού του υπάρχοντος δρόμου και καθαρισμός τεχνικών.
• Τεχνικά: Επέκταση ενός υφισταμένου οχετού, κατασκευή διαβάσεων και επενδεδυμένης τάφρου.
• Οδοστρωσία: Κατασκευή δύο στρώσεων υπόβασης πάχους 10 εκ. συμπ. σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ΕΤΕΠ στα ερείσματα και μιας στρώσης βάσης πάχους 10 εκ. συμπ. σε ολόκληρο το πλάτος του νέου δρόμου.
• Ασφαλτικά: Κατασκευή μιας στρώσης κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 3 εκ. σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και τις εγκεκριμένες ΕΤΕΠ, αφού προηγούμενα γίνει ασφαλτική προεπάλειψη. Κατασκευή μιας στρώσης αντιολισθηρού τάπητα, συμπυκνωμένου πάχους 4 εκ. σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και τις εγκεκριμένες ΕΤΕΠ.
• Σήμανση και Ασφάλεια: Θα γίνει η απαιτούμενη σήμανση και ασφάλεια του έργου ενώ θα γίνει διαγράμμιση σε όλο το μήκος.

Ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η εταιρεία «ΜΑΡΜΙ Α.Ε.

Η προθεσμία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών Δεκαπέντε (15) μήνες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.