Ημερίδα για την διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων θα πραγματοποιηθεί στον Δήμο Ανωγείων την Πέμπτη 27 Μαρτίου, στις 11 το πρωί, στο Πολύκεντρο του Δήμου.

Ο Δήμος Ανωγείων σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης και το Δήμο Αραδίππου της Κύπρου, μέσω του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013, υλοποίησαν πρόγραμμα με τίτλο «Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείρισης Κτηνοτροφικών Αποβλήτων». 

Βασικός στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη, σε μια κατεξοχήν κτηνοτροφική περιοχή όπως είναι ο Δήμος Ανωγείων, ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των κτηνοτροφικών αποβλήτων ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης διάθεσης τους στο περιβάλλον, να βελτιωθούν οι συνθήκες υγιεινής και ευζωίας των ζώων και κατά συνέπεια να προστατευθεί η υγεία των κτηνοτρόφων, των κατοίκων της υπαίθρου και των καταναλωτών. 

Για την εφαρμογή του παραπάνω συστήματος συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των κτηνοτροφικών αποβλήτων ως εδαφοβελτιωτικά, ο Δήμος Ανωγείων προχώρησε στην κατασκευή των απαραίτητων υποδομών και την αγορά και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού. 

Το έργο αποτελεί μια από τις πιο καινοτόμες δράσεις του Δήμου Ανωγείων και συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. 

Δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας εδώ