Πιο κοντά στην υλοποίηση έρχεται η Κοινοτική Οδηγία που επιτρέπει σε καταναλωτές και επιχειρήσεις τη διεκδίκηση αποζημιώσεων από καρτέλ.

Αυτή η δυνατότητα παρέχεται μετά τη συμφωνία που επετεύχθη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία η Ελλάδα προτίθεται να ενσωματώσει άμεσα, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Ανάπτυξης.

Η Οδηγία αυτή, όπως ανέφεραν σήμερα στελέχη του υπουργείου και της Επιτροπής Ανταγωνισμού, θα πρέπει να ενσωματωθεί στα εθνικά δίκαια των κρατών μελών της ΕΕ μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, και δίνει τη δυνατότητα σε καταναλωτές και επιχειρήσεις αναδρομικής διεκδίκησης αποζημιώσεων από εταιρείες που καταδικάζονται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για τη σύσταση καρτέλ

Δηλαδή, σύμφωνα με στελέχη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, οι επιχειρήσεις που καταδικάστηκαν για καρτέλ στην Ελλάδα και δεν έχει παρέλθει εξαετία από την καταδίκη, ενδεχομένως να βρεθούν αντιμέτωπες με αναδρομικές αγωγές αποζημίωσης στο μέλλον.

Ακόμη, η Οδηγία προβλέπει ότι οι αποφάσεις των Αρχών Ανταγωνισμού είναι δεσμευτικές και μπορούν καταναλωτές και επιχειρήσεις να τις αξιοποιήσουν στα αστικά δικαστήρια ενώ διευκολύνεται ο τρόπος εύρεσης εγγράφων και προβλέπονται και ποινές απόκρυψης.

Αν και η συγκεκριμένη Οδηγία δεν δίνει τη δυνατότητα άσκησης συλλογικών αγωγών αποζημίωσης, προβλέπει ότι οι θιγόμενοι θα έχουν περιθώριο να διεκδικήσουν αποζημιώσεις μέχρι και πέντε συν ένα χρόνο μετά την τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση.

newpost.gr