Συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα του υποψηφίου Δημάρχου, με την Πρωτοβουλία Πολιτών, Γιάννη Σαρρή, με το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση του νομού Χανίων.

Από την πλευρά των εργαζομένων έγινε ενημέρωση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τα οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την απόπειρα κατάργησης του κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών του Δήμου και πλήρους ιδιωτικοποίησής τους. Επίσης τονίστηκε το ζήτημα των απολύσεων και των ελαστικών μορφών απασχόλησης, που είτε με άμεσο είτε με έμμεσο τρόπο έχουν ξεκινήσει και οδηγούν όλο και περισσότερους εργαζόμενους στους Δήμους είτε σε κατάσταση εργασιακής ομηρίας είτε στην έξοδο.

Από τη μεριά του, ο Γιάννης Σαρρής αναφέρθηκε στην ανάγκη για σύγκρουση με τις πολιτικές που μας έχουν φτάσει σε αυτή την κατάσταση, τόσο κεντρικά, όσο και τοπικά και στη δημιουργία δικτύου των Δήμων με κοινή κατεύθυνση για να υπάρξει ενιαία πολιτική διεκδίκηση. Επίσης, τονίστηκε η αναγκαιότητα ουσιαστικής παρέμβασης της δημοτικής αρχής, και όχι απλής διαχείρισης, με όραμα ένα Δήμο που έχει ως προτεραιότητα τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και συνεπώς στέκεται στο πλάι και παλεύει μαζί με τους εργαζόμενους.

Τέλος, αναφέρθηκε τόσο από τους εργαζόμενους, όσο και από την Πρωτοβουλία Πολιτών πως προτεραιότητα του Δήμου πρέπει να είναι η συνεργασία με τους εργαζόμενους σε αυτόν, μέσω τακτικών και σταθερών συναντήσεων της δημοτικής αρχής με συλλόγους και σωματεία εργαζομένων για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα όχι μόνο της πόλης αλλά ολόκληρου του Δήμου Χανίων.