Στο πλαφόν συνταγογράφησης των ιατρών του ΕΟΠΥΥ και τις εξαιρέσεις, αναφέρεται σε απάντησή του, ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης προς τον Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη, υπογραμμίζοντας ότι ήταν αναγκαίο το μέτρο δεδομένου ότι η μείωση των φαρμακευτικών δαπανών δεν παράγει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Όπως αναφέρει ο κ. Αδ. Γεωργιάδης: «η απόφαση 433/7-1-2014 του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ εξεδόθη κατ’ εφαρμογήν του νόμου 4046/2012 προκειμένου να ληφθούν πρόσθετα μέτρα ώστε η φαρμακευτική κατανάλωση να διατηρηθεί υπό έλεγχο. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τον προϋπολογισμό συνταγογράφησης για κάθε ιατρό, το στόχο του μέσου κόστους συνταγογράφησης ανά ασθενή και, εάν χρειαστεί, οριζόντιες περαιτέρω περικοπές τιμών και περιθωρίων κέρδους και αυξήσεις των συμμετοχών».

Επισημαίνεται επιπλέον, ότι, «όλοι οι ιατροί που συνταγογραφούν για τον ΕΟΠΥΥ, ανεξάρτητα από το εάν είναι ιδιώτες ή νοσοκομειακοί, οφείλουν να συνταγογραφούν στα πλαίσια των ορίων συνταγογράφησης που έχουν τεθεί από τον Οργανισμό. Η ίδια Υπουργική Απόφαση δεν προβλέπει κάποια εξαίρεση για τους ασθενείς χρονίων νοσημάτων, δεδομένου ότι στη δαπάνη του 2013 περιλαμβάνεται και η συνταγογράφηση των χρονίως πασχόντων. 

Ωστόσο, με την ίδια Υπουργική Απόφαση, τροποποιούνται οι διατάξεις τιμολόγησης και μειώνονται σημαντικά οι τιμές όλων των φαρμάκων (μειώσεις σε φάρμακα που έχει λήξει η περίοδος προστασίας τους, οριζόντιες μειώσεις και δυναμική τιμολόγηση γενοσήμων), ενώ τίθενται όρια συνταγογράφησης γενοσήμων ανά θεραπευτική κατηγορία. Τα γενόσημα προϊόντα έχουν γενικότερα μικρότερο κόστος. Συνεπώς δεν θα στερηθούν οι ασφαλισμένοι τα απαραίτητα για την υγεία τους φάρμακα δεδομένου ότι το 20 % μείωσης της δαπάνης του κάθε ιατρού θα επιτευχθεί κυρίως με τα ως άνω μέτρα εξορθολογισμού της δαπάνης των φαρμάκων.»

Όπως υπογραμμίζει ο Υπουργός «στην Υ.Α. προβλέπεται ότι τα όρια δαπάνης ανά ιατρό επαναπροσδιορίζονται στην διάρκεια του έτους ανάλογα με το παραγόμενο έργο του και την εξέλιξη της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης, ειδικότερα για τις κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται στον θετικό κατάλογο νέα φάρμακα.»

Εξαιρέσεις από το πλαφόν

«Οι χρόνιοι νεφροπαθείς τελικού σταδίου (υπό αιμοκάθαρση, υπό περιτοναϊκή διύλιση και υπό μεταμόσχευση), οι καρδιοπαθείς τελικού σταδίου (μηχανική καρδιά, ανεπάρκεια τελικού σταδίου, μεταμόσχευση καρδιάς), οι ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια (ηπατική ανεπάρκεια τελικού σταδίου μη αντιρροπούμενη κίρρωση, μεταμόσχευση ήπατος), οι μεταμοσχευθέντες ρευστών ή συμπαγών οργάνων και ιστών, εξαιρούνται από την εφαρμογή του ορίου συνταγογράφησης», επισημαίνει ο Υπουργός Υγείας.

Επίσης οι ιατροί των νοσοκομείων και των ιδιωτικών κλινικών εξαιρούνται από την εφαρμογή του μέτρου σε ότι αφορά τα φάρμακα που συνταγογραφούνται σε νοσηλευόμενους ή εξερχόμενους κατόπιν νοσηλείας ασθενείς, ωστόσο διευκρινίζεται ότι εμπίπτουν στην εφαρμογή του αναφορικά με τα φάρμακα που συνταγογραφούνται σε εξωτερικούς ασθενούς και χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Φάρμακα των οποίων την χρήση προεγκρίνει ο ΕΟΠΥΥ μέσω των Επιτροπών του (όπως ογκολογικά φάρμακα), εξαιρούνται επίσης από την εφαρμογή ορίου συνταγογράφησης.»