Ο Δήμαρχος Πλατανιά με το αρ. πρωτ. 7235/01.04.2014 έγγραφό του προς την Περιφέρεια Κρήτης, επανέρχεται στο από 18-03-2014 αίτημα των Δημάρχων του Ν. Χανίων και της Ομοσπονδίας Αγροτ. Συλλόγων Ν. Χανίων, με το οποίο ζητούσαν την πραγματοποίηση σύσκεψης ώστε να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις και δράσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα προκύψουν από την περικοπή κατά 50% του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων περιόδου 2014.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά στο εν λόγω έγγραφο, επισημαίνει την ανάγκη να είναι ο φετινός γενικός δολωματικός ψεκασμός αποτελεσματικός, ώστε να μην υπάρξουν απρόβλεπτες συνέπειες και οι παραγωγοί μας να μπορέσουν να ανασάνουν λίγο οικονομικά, λαμβάνοντας υπόψη αφενός την περυσινή καταστροφή του ελαιοκάρπου που είχε ως αποτέλεσμα την συρρίκνωση των εισοδημάτων των παραγωγών του νομού μας και αφετέρου την προσδοκώμενη υψηλή φετινή παραγωγή του ελαιοκάρπου, η οποία παραγωγή δεν πρέπει να χαθεί.