Το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων προκήρυξε ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του την Πέμπτη 22 Μαΐου 2014 για την προμήθεια "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS" προϋπολογισμού 1.397.280,00 € με Φ.Π.Α.

Το έργο έχει ενταχθεί από το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων στο ΕΣΠΑ στον Άξονα Προτεραιότητας 01 “Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Κρήτης” του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 και έχει προθεσμία να παραδοθεί από τον ανάδοχο σε πλήρη λειτουργία εντός 6 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Αντικείμενο του έργου είναι η εγκατάσταση στο Λιμένα της Σούδας ενός ολοκληρωμένου συστήματος ασφάλειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Κώδικα περί Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων ISPS (International Ship and Port Facility Security), της Συνθήκης Schengen, καθώς και της σχετικής ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας, με στόχο τη βελτίωση-αναβάθμιση της παρεχόμενης ασφάλειας καθώς και την ταχύτερη και αμεσότερη κινητοποίηση του μηχανισμού ασφάλειας του λιμένα στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Πιο αναλυτικά το σύστημα ασφαλείας του λιμένα θα αποτελείται από:

• Υποσύστημα επιτήρησης με κάμερες (σταθερές, κινούμενες, θερμικές, πανοραμικές)
• Υποσύστημα ελέγχου πρόσβασης επιβατών και οχημάτων
• Μαγνητικές πύλες ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων
• Συσκευές X-RΑY για έλεγχο αποσκευών
• Φορητούς ανιχνευτές μεταλλικών αντικειμένων
• Υποσύστημα οπτικής και ηχητικής αναγγελίας μηνυμάτων
• Σύστημα ασύρματης ενδοεπικοινωνίας
• Υποσύστημα εφεδρικού φωτισμού
• Φυλάκια ελέγχου
• Κέντρο Ελέγχου με δίκτυο υπολογιστών
• Δίκτυο ηλεκτροδότησης όλων των συσκευών καθώς και ενσύρματο και ασύρματο δίκτυο δεδομένων που θα συνδέει τις συσκευές με το Κέντρο Ελέγχου.
• Δίκτυο WI-FI σε όλο το λιμένα
• Φορητούς φράκτες τύπου Jersey

Βασικό κριτήριο σχεδιασμού και ανάπτυξης του συστήματος, είναι η ανάπτυξη ενός Κέντρου Ελέγχου εντός του λιμένα όπου θα συγκεντρώνονται σε πραγματικό χρόνο, μέσω εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού, το σύνολο των πληροφοριών ασφάλειας προστατεύοντας τα πλοία, τους επιβάτες και τα οχήματα από έκνομες ενέργειες.

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων Κώστας Μπροκαλάκης τόνισε ότι «η ένταξη στο ΕΣΠΑ και η δημοπράτηση του έργου αυτού αποτελεί μία πολύ σημαντική εξέλιξη για το Λιμένα της Σούδας, καθώς η υλοποίησή του θα συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της παρεχόμενης ασφάλειας επιβατών και πλοίων και στη «θωράκιση» του Λιμένα της Σούδας.

Είναι επίσης πολύ σημαντικό για τις εταιρείες κρουαζιέρας τις οποίες προσπαθούμε σαν Λιμενικό Ταμείο να προσελκύσουμε στο Λιμένα της Σούδας και στα Χανιά, να γνωρίζουν ότι ο Λιμένας της Σούδας θα είναι το αμέσως προσεχές διάστημα πλήρως εναρμονισμένος με τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας, καθώς η ασφάλεια ενός λιμένα αποτελεί μία πρωταρχική και σημαντική παράμετρο για τις εταιρείες προκειμένου να τον επιλέξουν ως προορισμό κρουαζιέρας».