Θέση της ανεξάρτητης δημοτικής κίνησης Ηρακλείου «Δύναμη Πολιτών» είναι ότι για κανένα λόγο δεν θα πρέπει το Ηράκλειο να «χάσει» το μοναδικό στην Ελλάδα Ευρωπαϊκό Σχολείο και τον μοναδικό στην Ελλάδα Ευρωπαϊκό Οργανισμό (ENISA). 

Γι αυτό - όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση - "θα πρέπει άμεσα να δρομολογηθούν από τις ελληνικές αρχές οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις που ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, το άνοιγμα των εγγραφών στο αγγλόφωνο τμήμα, την θεσμοθέτηση του ευρωπαϊκού απολυτηρίου (Baccalaureate), και την μετεγκατάσταση του σχολείου σε κτίριο ευρωπαϊκών προδιαγραφών. 

Το Ευρωπαϊκό Σχολείο αποτελεί ζωντανό παράδειγμα παιδείας η οποία διαμορφώνει συνειδήσεις και κριτική σκέψη ώστε πολίτες διαφορετικών εθνικοτήτων να μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά και να συμβάλλουν στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 

Από το νήπιο μέχρι το Λύκειο, όσα παιδιά φοιτούν στο Ευρωπαϊκό Σχολείο έχουν την ευκαιρία της άμεσης επαφής με το όραμα των ιδρυτών των ευρωπαϊκών κοινοτήτων που δεν ήταν άλλο από την «ενότητα στην πολυμορφία». 

Η «Δύναμη Πολιτών» τάσσεται ανεπιφύλακτα στο πλευρό των εκπαιδευτικών, των γονέων και των μαθητών του Ευρωπαϊκού Σχολείου στον δίκαιο αγώνα τους."