Στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο προβλέπει τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Και οι δύο αυτές υπηρεσίες που θα είναι πανελλαδικής εμβέλειας θα υπάγονται στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. και θα εποπτεύονται από τον αρχηγό του Σώματος, ενώ θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με 242.650 ευρώ για το 2011 και με 212.000 για το 2012.

Τα στελέχη της νέας αυτής υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ. θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα αρχεία των αστυνομικών υπηρεσιών, καθώς και άλλων υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του εξωτερικού.

Στις αρμοδιότητες της νέας αυτής υπηρεσίας, μεταξύ άλλων, υπάγονται:

* Η παράνομη νομιμοποίηση εσόδων,
* Κατάχρηση της Δημόσιας περιουσίας,
* Η καταπάτηση δημοσίων εκτάσεων (δασικών, κ.λπ.),
* Οι παράνομες συναλλαγές και δραστηριότητες στο πλαίσιο των πιστωτικών και χρηματοδοτικών Ιδρυμάτων, καθώς και των χρηματοπιστωτικών Οργανισμών και Ομίλων,
* Η παράνομη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων ή χρηματοδοτήσεων και ενισχύσεων από το κράτος,
* Η παράνομη μεταφορά κεφαλαίων και διακίνηση χρήματος,
* Το λαθρεμπόριο,
* Η παράνομη διακίνηση και νόθευση αγαθών και άλλων προϊόντων,
* Η απόκρυψη ή αλλοίωση φορολογικών στοιχείων,
* Η μη έκδοση αποδείξεων,
* Οι παραβάσεις που τελούνται στα πρακτορεία, στους φορείς διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών και καζίνο,
* Η μη καταβολή των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών,
* Οι υπερτιμολογήσεις φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού,
* Οι παράνομες συνταγογραφήσεις και η έκδοση αναληθών γνωματεύσεων ιατρών σε βάρος των ασφαλιστικών φορέων και του Δημοσίου,
* Η μη έκδοση αποδείξεων παροχής ιατρικών ή νοσηλευτικών υπηρεσιών.

 nooz.gr