Τον τελικό και επικαιροποιημένο πίνακα διάθεσης υπαλλήλων, παρέλαβε το ΑΣΕΠ από το Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, για το προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας, που έχει τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας, στο πλαίσιο της διαδικασίας της κινητικότητας.

Όπως διευκρινίζεται, ο τελικός πίνακας διάθεσης υπαλλήλων παρελήφθη από την Αρχή, ανά φορέα υποδοχής, επικαιροποιημένος, αποκλειστικά, λόγω ανάκλησης διορισμών δημοτικών αστυνομικών, που τέθηκαν υπόψη του εν λόγω Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και τους οικείους δήμους.

Ο πίνακας αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ενώ αναρτάται και στην ιστοσελίδα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και διαβιβάζεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα