Αν κάποιος χρειάζεται ένα μόνο παράδειγμα για την εγκατάλειψη από τη δημοτική αρχή, για την κατασπατάληση χρημάτων χωρίς κανένα αποτέλεσμα, για το πώς ένα μνημείο - σύμβολο της πόλης, αναπόσπαστος κρίκος στην ιστορία της, μπορεί να απαξιωθεί και να αποσυνδεθεί από το παρόν της πόλης, ένα σημαντικό τέτοιο παράδειγμα βρίσκεται στο κέντρο των Χανίων, είναι η Δημοτική Αγορά.

Αυτή είναι η εικόνα που μετέφεραν καταστηματάρχες της Δημοτικής Αγοράς στα μέλη και τον υποψήφιο δήμαρχο της Πρωτοβουλίας Πολιτών, Γιάννη Σαρρή, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη με μέλη του Συλλόγου και τον πρόεδρο Γιώργο Τραχαλάκη. Οι ίδιοι σημείωσαν ότι δεν έχει γίνει καμία συντήρηση στο κτίριο από τη δεκαετία του '90 -και ο κίνδυνος να αρχίσουν να αποκολλώνται πέτρες είναι υπαρκτός, όπως πρόσφατα και στο Ρολόι του Δημοτικού Κήπου-, ενώ η εξαιρετικά πολυδάπανη μελέτη που συντάχθηκε με ευθύνη της δημοτικής αρχής, αφενός δεν συμπεριέλαβε την εμπειρία και τη γνώμη των καταστηματαρχών, αφετέρου κινδυνεύει να καταστεί ανεπίκαιρη λόγω παρέλευσης πολλών ετών από τη σύνταξή της.

Τέθηκαν με έμφαση οι ανάγκες που παραμένουν εκκρεμμείς εντός και εκτός του χώρου της Αγοράς και αφορούν την καθαριότητα και την ασφάλεια του περιβάλλοντος χώρου, τη λειτουργία του χώρου στάθμευσης, που δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες των δημοτών που ψωνίζουν στην Αγορά αλλά των εργαζομένων και των επισκεπτών στο κέντρο της πόλης, τις υποστηρικτικές υποδομές, όπως τις κοντινές δημόσιες τουαλέτες που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τον όγκο των επισκεπτών της Αγοράς. Επίσης, έγινε αναφορά στην καταστρατήγηση του κανονισμού που απαγόρευε τη λειτουργία ομοειδών καταστημάτων με αυτά που λειτουργούν εντός της Αγοράς σε κοντινή απόσταση, η οποία πλήττει τους καταστηματάρχες της Αγοράς, αλλά αναγκάζει και σε μεταβολή του χαρακτήρα των προϊόντων που πωλούν. Άλλη μια καταστρατήγηση που υπογραμμίστηκε είναι αυτή του ωραρίου τροφοδοσίας των καταστημάτων που εμποδίζει την προσέλευση των χρηστών της Αγοράς.

Η Δημοτική Αγορά των Χανίων μπορεί και χρειάζεται να αποτελέσει το μοχλό προώθησης προϊόντων υψηλής ποιότητας της τοπικής παραγωγής, τη στιγμή που σήμερα έχει κατακλυστεί από προϊόντα πάσης φύσεως πέραν των τοπικών. Παράλληλα, από την Πρωτοβουλία Πολιτών τέθηκε και η ιδέα μιας κοινοπραξίας των καταστηματαρχών της Δημοτικής Αγοράς για την ενίσχυση της ντόπιας παραγωγής. Σε αυτήν την κατεύθυνση δήλωσαν ότι επιθυμούν να κινηθούν και οι καταστηματάρχες, αλλά ζητούν τη στήριξη και το ενδιαφέρον της δημοτικής αρχής.

Οι καταστηματάρχες τόνισαν, επίσης, την αντίθεσή τους με τη γιγάντωση του πάρκιγκ στην Περίδου, αντιτάσσοντας ένα σχεδιασμό που να περιλαμβάνει δημοτικά πάρκιγκ στις εισόδους και την περίμετρο της πόλης, σε συνδυασμό με πυκνή και ευκίνητη δημόσια συγκοινωνία. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η πολλαπλή σημασία της ενεργειακής αυτονόμησης της Δημοτικής Αγοράς με την παραγωγή πράσινης ενέργειας από πάνελ που μπορούν να προσαρτηθούν στην οροφή του κτιρίου.

Πρόκειται για άλλη μια συνάντηση όπου η Πρωτοβουλία Πολιτών άκουσε τους δημότες, αλλά και διαπιστώθηκε εκατέρωθεν η σύμπτωση απόψεων και κατευθύνσεων και η ύπαρξη πολιτικής βούλησης για την υλοποίησή τους.