Στη Σμύρνη της Τουρκίας μεταβαίνει από 11-13/4/2014 ο Κων/νος Χαρτζουλάκης, επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, μετά από πρόσκληση του πανεπιστημίου Ege της Σμύρνης για να συμμετάσχει ως ομιλητής στην ημερίδα ‘Τεχνολογίες διαχείρισης των παρα-προϊόντων των ελαιουργείων και οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον’.

Η ημερίδα οργανώνεται στα πλαίσια της διεθνούς έκθεσης OLIVTECH 2014 από το Επιμελητήριο Xημικών Μηχανικών (ΚΜΟ) της Τουρκίας και την Διεθνή Ένωση Αγρο-βιομηχανικών Αποβλήτων (IAMAW).

Στην ημερίδα θα παρουσιασθούν οι διάφορες τεχνολογίες διαχείρισης των υγρών και στερεών αποβλήτων των ελαιουργείων που εφαρμόζονται σήμερα στις κύριες ελαιοκομικές χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία, Τυνησία, Ισραήλ, κλπ).