Ψηφίστηκε στο σύνολό του το σχέδιο νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», την Τετάρτη 09/04/2014 από την Ολομέλεια της Βουλής.

Στο άρθρο 51, του νόμου ρυθμίζονται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι τη δημοσίευση το παρόντος νόμου, συμπεριλαμβανομένων των μισθωμάτων με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, τόκους υπερημερίας ή τυχόν προβλεπόμενες λοιπές ρήτρες.

Με τη ρύθμιση προβλέπεται απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100 %) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

Η υπαγωγή στη ρύθμιση γίνεται με την αίτηση του οφειλέτη, η οποία υποβάλλεται στον οικείο Δήμο, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου.

Για τη νόμιμη ρύθμιση των οφειλών προς το Δήμο ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης είπε: «Ένα πάγιο αίτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ικανοποιείται. Με τη ρύθμιση αυτή ένας μεγάλος αριθμός οφειλετών θα μπορέσει να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του προς το Δήμο, ενώ ταυτόχρονα ο Δήμος θα προσποριστεί έσοδα, που διαφορετικά δεν θα υπήρχε η πρακτική ευχέρεια-δυνατότητα είσπραξής τους. το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου με την αριθ. 291/2013 ομόφωνη απόφασή του είχε προτείνει στους αρμόδιους Υπουργούς τη ρύθμιση των οφειλών προς τους Δήμους. Είναι ιδιαιτέρως θετικό το γεγονός ότι η Κυβέρνηση υιοθέτησε τις προτάσεις και απόψεις μας.»

Δείτε εδώ την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου