Αίτηση στο Taxis θα πρέπει να κάνουν οι οφειλέτες ώστε οι τράπεζες να τηρούν το ακατάσχετο και να μην προχωρούν σε κατασχέσεις μισθών και επιδομάτων που κατατίθενται στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους , μετά και την αύξηση του ,από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ.

Σύμφωνα με τα dikaiologitika.gr τα παραπάνω προβλέπονται στις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου όπου ψηφίστηκε πριν από λίγες ημέρες ενώ η έναρξη των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα γίνει γνωστή με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εσόδων κ Θεοχάρη.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε πριν λίγο διάστημα , απαγορεύεται πλέον η κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο των 1.500 ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό, επιτρέπεται η κατάσχεση επί του 1/4 αυτών, το εναπομένον όμως ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

Για να ισχύσει το ακατάσχετο όμως θα απαιτείται ηλεκτρονική αίτηση από το φυσικό πρόσωπο όπου θα δηλωθεί ένας μοναδικός λογαριασμός,στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης , δηλαδή στο Taxis.

Επίσης οι διατάξεις αναφέρουν ότι κατασχέσεις που έχουν ήδη επιβληθεί, μέχρι την προηγούμενη ημέρα ισχύος των διατάξεων αυτών, σε βάρος των οφειλετών,περιορίζονται ή αίρονται μετά από αίτηση τους.

Ουσιαστικά μετά από αίτηση σε όσους έχουν γίνει κατασχέσεις πάνω από το ποσό των 1.500 ευρώ απο μισθούς ή επιδόματα , οι τράπεζες θα πρέπει να προβούν στην επιστροφή των ποσών.

Παράλληλα οι καταθέσεις σε τράπεζες σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μια τράπεζα

Εφόσον υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, γνωστοποιείται, αποκλειστικά και μόνο, ο λογαριασμός αυτός.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων θα καθοριστεί ο τρόπος υποβολής και πιστοποίησης του χρόνου της παραλαβής και τα στοιχεία της υποβαλλόμενης αίτησης στο Taxis, αλλά και ο τρόπος ενημέρωσης των τραπεζών από τη Φορολογική Διοίκηση για την υποβαλλόμενη δήλωση και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων.

Ετσι για να ξεκινήσουν οι αιτήσεις θα πρέπει ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων να εκδώσει απόφαση που θα καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες για τις αιτήσεις αλλά και να ενημερωθούν οι τράπεζες για τις διαδικασίες.

news247.gr