Με την υπ. Αριθμ Υ5β/Γ.Π.20311/ 14.4.2014 Υπουργική Απόφαση, εγκρίθηκε από άποψης σκοπιμότητας η ίδρυση Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) Τομέα Ψυχικής Υγείας Νομού Ηρακλείου με τον διακριτικό τίτλο «ΜΙΤΟΣ».

Σκοπός του Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Ηρακλείου είναι η κοινωνικο - οικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα και η συμβολή του στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια.

Έτσι πλέον με την εγγραφή τους, οι ψυχικά ασθενείς που έχουν λειτουργικά χαρακτηριστικά θα μπορούν να εργασθούν και να συμμετέχουν σε κάθε δραστηριότητα στην οποία μπορούν να ανταποκριθούν όπως π.χ. καθαρισμοί εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, πλύσιμο αυτοκινήτων κλπ. και η οποία δραστηριότητα αυτή, συντελεί στην ανάπτυξη της προσωπικότητας τους και κοινωνικοποίησή τους.

Η προσπάθεια ξεκίνησε το 2011 από την 7η ΥΠΕ με πρωτοβουλία του κ. Καφετζάκη Βασίλη Κοινωνικού λειτουργού και της Τιτομιχελάκη Μπέρκη Μαρίας, Δ/ντριας Προγραμματισμού και αρμόδιας για θέματα ψυχικής υγείας αλλά και της Ψυχιάτρου Χουρδάκη Ευγενίας ενώ στηρίχτηκε από τον Υποδιοικητή κ Καλογιαννάκη Νικήτα αλλά και από την σημερινή ηγεσία της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και πολλούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο Νομό.

Στρατευμένα στην προσπάθεια αυτή υπήρξαν και τα λοιπά μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, οι κ.κ. Mανουέλα Τσατσάκη, Κωνσταντίνος Χιωτέλης, Δέσποινα Κόρσαββα, Εμμανουήλ Βλαχάκης, Γαβριήλ Πολύζος, Χαρίδημος Κουκουλάκης όπου βοήθησαν σημαντικά σε όλα τα στάδια μέχρι την έγκριση. Καταλυτικός υπήρξε ο ρόλος της κ Τιτομιχελάκη – Μπέρκη Μαρίας η οποία εκτός του ότι εκπροσωπούσε την 7η ΥΠΕ Κρήτης στην προσωρινή Διοικούσα, είχε ορισθεί ως δημοτική σύμβουλος, να εκπροσωπεί και τον Δήμο Ηρακλείου. Η σταθερή της διεκδίκηση και η συνεχής της επιμονή σε συνδυασμό με την γνωριμία που διατηρεί με την Δ/ντρια Ψυχικής Υγείας κ. Φωτεινή Κουλούρη, βοήθησαν ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα, από την ημερομηνία αποστολής του αιτήματος στο Υπουργείο Υγείας, να εγκριθεί κατά προτεραιότητα ο ΚοιΣΠΕ Ηρακλείου.

Τα γραφεία του Συνεταιρισµού στεγάζονται στην οδό Σπιναλόγκας 1 στο Ηράκλειο ενώ το επόμενο διάστημα με νέο δελτίο τύπου και μετά από αξιολόγηση των ενδιαφερομένων να ξεκινήσει η δραστηριότητά του.