Την Μεγάλη Τρίτη, πραγματοποιήθηκε η δημοπρασία στην αίθουσα Δ.Σ. Φαιστού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου του Δήμου Φαιστού Κρήτης».

Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται ολοκληρωμένες δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δύο κτιριακά συγκροτήματα της Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου. Αναλυτικά το πρώτο κτιριακό συγκρότημα, στεγάζει το 2ο Δημοτικό Σχολείο Τυμπακίου, και αποτελείται από δύο ανεξάρτητα κτίρια.

Και τα δύο αυτά κτίρια χρήζουν αντικατάστασης των κουφωμάτων τους, η πλειονότητα των οποίων είναι σιδηρά, ενώ κάποια από αυτά είναι ξύλινα. Τα κουφώματα αυτά θα ξηλωθούν και θα τοποθετηθούν νέα κουφώματα αλουμινίου. Επίσης, η τοποθέτησης θερμομόνωσης στην εξωτερική τοιχοποιία των κτιρίων, καθώς και στη στέγη τους θα βελτιώσει κατά πολύ την ενεργειακή τους εικόνα.

Στο δεύτερο κτιριακό συγκρότημα, στεγαζόταν το νηπιαγωγείο Τυμπακίου, ενώ σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος του κτιρίου στεγάζεται το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και σε τμήμα αυτού το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παίδων. Οι παρεμβάσεις που θα ακολουθηθούν και εδώ είναι αντικατάσταση των κουφωμάτων με αλουμινίου τα οποία έχουν καλύτερη ενεργειακή απόδοση και η μόνωση της εξωτερικής τοιχοποιίας και του δώματος.

Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης που θα τοποθετηθεί στην εξωτερική τοιχοποιία των υπό παρέμβαση κτιρίων αποτελείται από θερμομονωτικές πλάκες, στεγανού και διαπνέοντος εξωτερικού επιχρίσματος και τοποθετείται επί υφιστάμενου υποβάθρου. Σχετικά με τα κουφώματα που θα τοποθετηθούν, θα είναι αλουμινίου και θα διαθέτουν διπλούς θερμομονωτικούς και ηχομονωτικούς ανακλαστικούς υαλοπίνακες.

Το παρόν έργο αποτελεί το τέταρτο Υποέργο της Πράξης "Εξοικονόμηση Ενέργειας Τυμπακίου", το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, καθώς και από το Σ.Α.Τ.Α.

Με αφορμή τη δημοπράτηση του έργου η Δήμαρχος Φαιστού κ. Μαρία Πετρακογιώργη Ανυφαντάκη τόνισε πως: «η παρούσα Δημοτική Αρχή δίνει προτεραιότητα στη συνέχιση σημαντικών, αλλά και αναγκαίων έργων στην περιοχή, καθώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει, για το Δήμο Φαιστού, έργα που στοχεύουν στη βελτίωση των όρων ενεργειακής αποδοτικότητας σε τοπικό επίπεδο, στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ζητήματα εξοικονόμησης ενέργειας, προστασίας και βιώσιμης διαχείρισης του αστικού περιβάλλοντος».