Στη χαρτογράφηση πλημμυρικού κινδύνου και στην ανάπτυξη ενός χρήσιμου εργαλείου διαχείρισης πλημμυρών, αποσκοπεί η ανάπτυξη και η εφαρμογή της μεθοδολογίας λεπτομερούς οριοθέτησης των πλημμυρικών περιοχών, σε μια υδρολογική λεκάνη με τη χρήση δορυφορικών εικόνων.

Τα παραπάνω αποτελούν αποτέλεσμα του Ευρωπαϊκού προγράμματος "High Resolution Satellite Imagery for Floodplan Mapping"(SlmFlod) που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια ομιλίας με θέμα "Από την δορυφορική πληροφορία στην χαρτογράφηση πλημμυρικού κινδύνου" που διοργάνωσαν το Εργαστήριο διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Μηχανικής του Πολυτεχνείου Κρήτης και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Δυτ. Κρήτης.

Όπως τόνισε με δηλώσεις του ο καθηγητής του Π.Κ. κ. Ιωάννης Τσάνης "το πρόγραμμα χρησιμοποιεί δορυφορική πληροφορία για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε τις τυχόν πλημμύρες αλλά και την έκταση τους που είναι πιθανόν να γίνουν σε διάφορα μέρη της γής και σε οτι αφορά εμάς στην Κρήτη".

Ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο πρόγραμμα όπως τόνισε ο κ. Τσάνης έχουν εκδηλώσει το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Αντιπεριφέρειας Χανίων, του Ηρακλείου το τμήμα περιβάλλοντος και η διεύθυνση Υδάτων της Αντιπεριφέρειας Χανίων.