Αποφασιστική δράση σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση της ανεργίας ζήτησε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρας μιλώντας στην άτυπη συνάντηση της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Συμβουλίου της ΕΕ στο Ζάππειο Μέγαρο.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κατά την τοποθέτηση του υπογράμμισε ότι οι δύο θεματικές ενότητες της συνάντησης, η δημοσιονομική πειθαρχία και η αντιμετώπιση της ανεργίας, συνιστούν βασικές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας.

Στο σημείο αυτό εστίασε αφενός στην ανάγκη εξορθολογισμού του προσωπικού στις αποκεντρωμένες δομές της ΕΕ και αφετέρου στο γεγονός ότι τα μη αποδεκτά υψηλά επίπεδα της ανεργίας στους νέους σε ορισμένα κράτη-μέλη, ιδίως στην Ελλάδα, απαιτούν αποφασιστική δράση σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, όπως και στοχευμένα μέτρα και ενεργητικές πολιτικές.

Τέλος, υπογράμμισε πως Ευρώπη θα πρέπει να στηρίζεται σε κοινές αξίες και να εδράζεται στην αρχή της δημιουργικής αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών της.

in.gr