Αποδεκτή έγινε από το Δημοτικό Συμβούλιο Μινώα Πεδιάδας η πρόταση της Δημοτικής Αρχής που ενισχύει το πλαίσιο διεκδίκησης γύρω από το έργο του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Καστελλίου.

Η απόφαση πάρθηκε στη διάρκεια της πρόσφατης συνεδρίασης του Σώματος, παρά την ηχηρή απουσία από τη διαδικασία σύσσωμης της αντιπολίτευσης.

Αναλυτικά, η πρόταση της Δημοτικής Αρχής Μινώα Πεδιάδας που υπερψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ως εξής:

«Το υπό δημοπράτηση νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Καστελλίου, αποτελεί μεγάλης σημασίας έργο για ολόκληρη την Κρήτη.

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας έχει επιλεγεί για να φιλοξενήσει αυτό το εθνικής κλίμακας έργο υποδομής και το γεγονός αυτό αναμφίβολα επηρεάζει και επαναπροσδιορίζει τα οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και συνολικά τα αναπτυξιακά δεδομένα της περιοχής μας. Αυτή η ανατροπή των μέχρι σήμερα δεδομένων πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει θετικό πρόσημο για το σύνολο του Δήμου και των δημοτών, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο κυρίως μακροπρόθεσμα.

Η περιοχή του Δήμου μας έχει τα δικά της συγκριτικά πλεονεκτήματα και τη δική της αναπτυξιακή δυναμική, η οποία πρέπει να συνδεθεί με την αναπτυξιακή δυναμική που μπορεί να προσφέρει η κατασκευή και λειτουργία του έργου του αεροδρομίου, χωρίς ωστόσο να χαθούν τα κυρίαρχα παραγωγικά της χαρακτηριστικά.

Η περιοχή θα μπορέσει να αποδεχθεί τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις του έργου (απώλεια παραγωγικής γης και αντίστοιχων θέσεων εργασίας, δέσμευση φυσικών πόρων, αναπόφευκτη περιβαλλοντική υποβάθμιση κ.λπ.), υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι το έργο ταυτόχρονα θα αποτελέσει ένα σημαντικό (αλλά όχι το μοναδικό) πυλώνα ανάπτυξης.

Με βάση τα παραπάνω, είναι αυτονόητο ότι στην πορεία εξέλιξης και κατασκευής του έργου θα πρέπει να υπάρχει πλήρης ενημέρωση τόσο της Δημοτικής Αρχής – η οποία πρέπει να αποτελέσει το βασικό συνομιλητή με το φορέα διαχείρισης του έργου (Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων) - όσο και των φορέων και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Με αυτό το γνώμονα ο Δήμος έχει επεξεργαστεί ένα πλαίσιο κατευθύνσεων που πρέπει να αποδεχθεί και να στηρίξει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για να υπάρχει η συναίνεση των κατοίκων και της Δημοτικής Αρχής, αλλά και να υπάρξει το αναμενόμενο θετικό αναπτυξιακό αποτέλεσμα για την περιοχή και τους κατοίκους της.

Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει :

Α) Θεσμικές Διασφαλίσεις

1. Πλήρης εφαρμογή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
2. Χρηματοδότηση του Δήμου από το αρμόδιο Υπουργείο για την υποστήριξή του από εξειδικευμένα και έμπειρα γραφεία νομικών και τεχνικών συμβούλων στο πλαίσιο υπογραφής των συμβάσεων και της υλοποίησης του έργου.
3. Η ονομασία του αεροδρομίου να συνδεθεί άμεσα με την περιοχή η οποία το υποδέχεται. («Διεθνής Αερολιμένας Καστελλίου»).
4. Σύμβαση έργου και κυρωτικός Νόμος που ΔΕΝ θα δίνει το δικαίωμα ειδικού δικαίου για τις διαδικασίες και τη λειτουργία της αναδόχου εταιρείας. Απαρέγκλιτη εφαρμογή του δικαίου που διέπει τις ελεγχόμενες από το ελληνικό δημόσιο εταιρείες ώστε σε καμία περίπτωση να μην υπερισχύσει η σύμβαση έναντι κάθε ελληνικού Νόμου.
5. Ενδελεχής ενημέρωση για τη ζώνη περιορισμένης ανάπτυξης (μια πολύ μεγαλύτερη σε έκταση ζώνη από το κυρίως ακίνητο), τις επιτρεπόμενες χρήσεις και τους όρους δόμησης και σχετική διαβούλευση με τη Δημοτική Αρχή και την τοπική κοινωνία.
6. Νομική διέξοδος για τις αποζημιώσεις των κατοίκων που δε διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας για τα αγροτικά οικόπεδα ιδιοκτησίας τους που απαλλοτριώνονται για την κατασκευή του έργου.
7. Διασφάλιση ύπαρξης κυρώσεων στην εταιρεία διαχείρισης του αεροδρομίου για οχλήσεις και ρύπους πέραν των επιτρεπτών ορίων που ισχύουν βάσει των διεθνών κανόνων λειτουργίας των αερολιμένων και έλεγχός της από αρμόδια Αρχή.
8. Διασφάλιση της συμμετοχής εκπροσώπου του Δήμου στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας λειτουργίας του έργου.
9. Κατοχύρωση της εντοπιότητας στις προσλήψεις.
10. Προτεραιότητα στις τοπικές επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά την εμπορική δραστηριότητα που σχετίζεται με το αεροδρόμιο και τη λειτουργία του (υποδομές – προϊόντα).
11. Αύξηση του ανταποδοτικού τέλους του 1% που προβλέπεται στη Σύμβαση Παραχώρησης και θεσμική του κατοχύρωση σε όλες τις λειτουργίες του νέου αεροδρομίου (επίγειες και εναέριες).
12. Μέριμνα για τη μετεγκατάσταση των οικισμών ή των κατοίκων που πλήττονται άμεσα από τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου και αποκατάσταση των θιγόμενων.
13. Μέριμνα επιδότησης για ηχομονώσεις και αντικαταστάσεις των κουφωμάτων στις οικίες των θιγόμενων κατοίκων.
14. Διατήρηση και αναβάθμιση των Υπηρεσιών που λειτουργούν στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας.

Β) Χρηματοδότηση Αναγκαίων Μελετών

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Μινώα Πεδιάδας με την αριθ. 7/2011 απόφασή του έχει εγκρίνει την εκπόνηση μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού, για την οποία ζητάμε άμεση χρηματοδότηση, καθώς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση της χωροθέτησης του νέου αεροδρομίου και του καθορισμού των χρήσεων γης για τη διαχείριση των επιπτώσεων του έργου.
2. Μελέτη κτηματογράφησης (κτηματολόγιο) και αποζημίωση για τις περιουσίες που απαλλοτριώνονται ενόψει της κατασκευής του νέου αεροδρομίου, καθώς και για τις γεωργικές καλλιέργειες. Η αποζημίωση πρέπει να γίνει με βάση τις πραγματικές αντικειμενικές αξίες των ιδιοκτησιών.
3. Συγκοινωνιακή μελέτη για τη διασύνδεση του νέου αεροδρομίου με άλλες περιοχές της Κρήτης και χρηματοδότηση των συγκοινωνιακών έργων που θα προβλέπονται (π.χ. Σύνδεση του αεροδρομίου με το Νότιο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΝΟΑΚ) και τον κάθετο οδικό άξονα Ηράκλειο-Βιάννος).
4. Μελέτη κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων για την ευρύτερη περιοχή και λήψη μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων σε τοπικό επίπεδο.
5. Οικονομοτεχνική μελέτη του έργου.
6. Μελέτη και σχέδιο διαχείρισης ενέργειας και νερού.
7. Εξειδίκευση των προτάσεων του Στρατηγικού Σχεδίου με τεχνικές και οικονομικές μελέτες ανάπτυξης (κυρίως) του τουρισμού και του αγροτικού τομέα, ανάδειξης του πολιτιστικού πλούτου.
8. Μελέτη καταγραφής ρύπων και επιπέδων ήχου
9. Λοιπές αναγκαίες μελέτες.

Γ) Δημιουργία – Αξιοποίηση Υποδομών

1. Διασφάλιση της προσβασιμότητας των βασικών οικισμών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας με το αεροδρόμιο. (συντήρηση – κατασκευή τεχνικών δημοτικής οδοποιίας)
2. Προώθηση – υποστήριξη της απασχόλησης με τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην περιοχή (επιτάχυνση της δημιουργίας Βιοτεχνικού Πάρκου και σύνδεσή του με το παραπάνω βασικό δίκτυο, εκπαίδευση και επιμόρφωση στελεχών κ.α.).
3. Χρηματοδότηση αναγκαίων υποδομών που θα απαιτήσει η συσσώρευση δραστηριοτήτων, αλλά και νέων κατοίκων στην περιοχή (τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, δίκτυα βασικών υποδομών, σχολικές αίθουσες, μουσείο, δημαρχείο, κ.α.).
4. Πλέγμα οδικών συνδέσεων που θα συνδέει το αεροδρόμιο με όλα τα μεγάλα οικιστικά και αγροτικά κέντρα (για τη μεταφορά αγροτικών προϊόντων) της ενδοχώρας της Κρήτης, όπως θα προκύψουν από την απαραίτητη συγκοινωνιακή μελέτη.

Δ) Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων

1. Ολοκληρωμένο σχέδιο περιβαλλοντικής αναβάθμισης της περιοχής με δράσεις διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος, πρωτοβουλίες ενεργειακής αξιοποίησης του δυναμικού ΑΠΕ, ενέργειες διαχείρισης υδατικού δυναμικού.

Ε) Καλές Πρακτικές

1. Αξιοποίηση καλών πρακτικών από άλλες περιοχές όπου κατασκευάστηκαν και λειτουργούν αεροδρόμια.
2. Μεταφορά τεχνογνωσίας προς τη Δημοτική Αρχή, τους φορείς και τους κατοίκους για την αποφυγή σφαλμάτων – αστοχιών και την αξιοποίηση πλεονεκτημάτων και ευκαιριών.
3. Πλήρης ενημέρωση φορέων και κατοίκων της ευρύτερης περιοχής μέσα από μια μόνιμη συνεργασία που θα επιτευχθεί με πολιτικά και υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και άλλων φορέων και Υπουργείων.

Θεωρώντας τα παραπάνω ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα προτείνουμε να υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, η οποία θα προωθήσει την εφαρμογή τους και στο πλαίσιο αυτής θα καθορίζονται επακριβώς οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλομένων μερών.

Καλούμε ξανά τους φορείς και τους δημότες της περιοχής μας σε κοινή συστράτευση γιατί τα παραπάνω μπορούν να κατακτηθούν μόνο με την ενότητα, τη συλλογική προσπάθεια και τον αγώνα όλων μας».