Για να αποκτήσει κάποιος μετανάστης στην Αμερική την υπηκοότητα της χώρας, μεταξύ άλλων πρέπει να απαντήσει και σε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο που περιέχει τα «βασικά» για το πολίτευμα και τη λειτουργία του κράτους.

Οι αιτούμενοι απαντούν σε δέκα ερωτήσεις που επιλέγονται από μια τράπεζα συνολικά εκατό ερωτημάτων και πρέπει να απαντήσουν σωστά σε τουλάχιστον έξι από αυτές, ώστε να θεωρείται το τεστ επιτυχημένο.

Ένας οργανισμός που ασχολείται με τους μετανάστες στις ΗΠΑ, έκανε τις ίδιες ερωτήσεις σε Αμερικανούς πολίτες, που επέλεξε τυχαία, για να διαπιστώσει κατά πόσο οι «αυτόχθονες» Αμερικανοί γνωρίζουν αυτά τα βασικά για την ιστορία της χώρας τους.

Τα αποτελέσματα ήταν παραπάνω από απογοητευτικά: Σχεδόν όλοι οι ερωτώμενοι δεν κατάφεραν να απαντήσουν σε παραπάνω από μία ερώτηση, ούτε καν στο να κατονομάσουν τον τωρινό αντιπρόεδρο των ΗΠΑ!protothema.gr