Τις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της διαδικασίας με την οποία θα επανατοποθετηθούν στο Δημόσιο όσοι εργαζόμενοι είχαν τεθεί σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας (Νόμος Ρέππα) και δικαιώθηκαν με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, περιγράφει με έγγραφό του το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το οποίο υπογράφει ο γγ, Δημήτρης Στεφάνου.

Ουσιαστικά, με το έγγραφο υπενθυμίζεται ότι οι επανατοποθετήσεις όσων δικαιώθηκαν θα πρέπει να γίνουν υπό την εποπτεία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και σύμφωνα με τις ανάγκες του Δημοσίου, καθώς και με βάση τον περιορισμό της μίας πρόσληψης για κάθε πέντε αποχωρήσεις.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, «αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθείται για κάθε πρόσληψη στο Δημόσιο» ενώ προστίθεται ότι «σημερινά δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για "επιστροφή μετ' εμποδίων" και "περιπλοκή της υπόθεσης επαναφοράς" δεν έχουν ουδεμία σχέση με την πραγματικότητα».

Επίσης, στην εγκύκλιο, η οποία εστάλη προς όλα τα υπουργεία και τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των διαδικασιών επαναφοράς των υπαλλήλων που δικαιώθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας, είναι η έκδοση απόφασης κατανομής του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Σημειώνεται, δε, ότι τα αιτήματα για έκδοση απόφασης κατανομής θα πρέπει να υποβάλλονται από τον φορέα, πριν την έκδοση της απόφασης επαναφοράς, στη Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Τέλος, σημειώνεται ότι πρόκειται για σχετικά μικρό αριθμό υπαλλήλων, δεδομένου ότι οι περισσότεροι από όσους είχαν τεθεί σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας έχουν, πλέον, συνταξιοδοτηθεί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου:

«Κατ' εφαρμογή της δικαστικής απόφασης 3354/2013 της Ολομέλειας του ΣτΕ, οι υπάλληλοι που είχαν τεθεί σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα με βάση το N. 4024/2011 και επιθυμούν να επιστρέψουν, επανέρχονται στην υπηρεσία.

Η επαναφορά στην υπηρεσία γίνεται κατόπιν σχετικής απόφασης κατανομής που εκδίδει ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κατόπιν αιτήματος του φορέα υποδοχής. Αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθείται για κάθε πρόσληψη στο Δημόσιο.

Σημερινά δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για «επιστροφή μετ' εμποδίων» και «περιπλοκή της υπόθεσης επαναφοράς» δεν έχουν ουδεμία σχέση με την πραγματικότητα».

newpost.gr