Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει ότι η Δ/νση Κτηνιατρικής -Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης- και το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου μεταστεγάστηκαν στην Οδό Πλάτωνος 67 στον Κατσαμπά.