Την δικαίωση βρήκε ,δανειολήπτρια από το Ηράκλειο Κρήτης, με την από 17-03-2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας η δανειολήπτρια είναι μέλος της , πρόκειται για δανειολήπτρια 44 ετών έγγαμη, μητέρα δύο ενηλίκων τέκνων ,σήμερα ανέργων, και ο σύζυγος άνεργος ,(εργαζόταν ως εργάτης σε εταιρεία όμως ,απολύθηκε από την εργασία του, το έτος 2012)

Η εν λόγω δανειολήπτρια ήταν χρεωμένη σε μία Τράπεζα, αλλά σε τέσσερα στεγαστικά δάνεια , ένα καταναλωτικό, και τρεις πιστωτικές κάρτες, συνολικού ποσού χρέωσης 223.178,86 ευρώ.

Περιουσιακά στοιχεία η δανειολήπτρια διαθέτει :

α) κατά ποσοστό 33,33% αδιαίρετα ένα οικόπεδο 196 τ.μ με μία ισόγεια οικία επ αυτού εμβ.105,00 μ .Η αντικειμενική αξία αυτής ανέρχεται σε 49.489,73 ευρώ σύμφωνα με το ΕΤΑΚ

β)Οικόπεδο , επιφάνειας 2.003,82 τ.μ με 30 ελαιόδενδρα

γ)κατοικία πρώτου ορόφου 119,85 τ.μ αντικειμενικής αξίας 15.604,47 ευρώ

δ)κατά ποσοστό 1/3 αδιαίρετα αγροτεμάχιο αμπέλι έκτασης 432,00 τ.μ

ε) κατά ποσοστό 1/3 αδιαίρετα αγροτεμάχιο έκτασης 722,00 τ.μ με 20 ελαιόδενδρα

ζ) κατά ποσοστό 1/3 αδιαίρετα αγροτεμάχιο έκτασης 2389 τ.μ με 40 ελαιόδενδρα

η)Επίσης διαθέτει ένα Ι.Χ μικρής εμπορικής αξίας 

Εισόδημα η ίδια έχει, 320 ευρώ μηνιαίως, από ενοίκια και 80,59 ευρώ ετησίως, από γεωργικά εισοδήματα.

Ο σύζυγος της ,έχει εισόδημα, 460 ευρώ, από το επίδομα ανεργίας ,του ΟΑΕΔ.

Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, με την ημερ 17-03 /2014 απόφαση του (Προσωρινή Διαταγή) ,αφού διαπίστωσε αποτυχία προδικαστικού συμβιβασμού (Αρθρο 5 παρ.1 του Ν.3869/2010) μεταξύ των διαδίκων ,αποφάσισε στην χορήγηση Προσωρινής Διαταγής όπου:

1)Διασώζει την κύρια κατοικία (πρώτου ορόφου 119,85 τ.μ αντικειμενικής αξίας 15.604,47 ευρώ ) από πλειστηριασμό

2)Ορίζει ,για μια τριετία ελάχιστη μηνιαία δόση, των 40 ευρώ,

3) Ορίζει, μετά την λήξη των τριών ετών ,για την διάσωση της κατοικίας, η δανειολήπτρια να συνεχίζει να καταβάλλει το ίδιο ποσό των 40 ευρώ, μέχρι την ημερομηνία εκδίκασης της κυρίας αίτησης.

5)Αναστέλλει όλα τα καταδιωκτικά μέτρα εκ μέρους της πιστώτριας Τράπεζας, σε βάρος της δανειολήπτριας .μέχρι την εκδίκαση της κυρίας αίτησης.

6)Διατηρεί την πραγματική και νομική κατάσταση του συνόλου της περιουσίας της δανειολήπτριας μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης

Συμπερασματικά , για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,που επιμελήθηκε την όλη υπόθεση του μέλους της, συμβουλευτικά και εξωδικαστικά, θεωρείται μια καλή απόφαση, καθώς το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου ,έκρινε ότι, το οικογενειακό εισόδημα δεν είναι επαρκέστατο , για την κάλυψη ουσιωδών βιοτικών αναγκών της τετραμελούς οικογένειας των ανέργων.

Τέλος , η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, και σαυτή την απόφαση ,ευχαριστεί τους δικαστές, που στέκονται δίπλα στους δοκιμαζόμενους από την κρίση καταναλωτές .