Το Μουσείο Σχολικής Ζωής του Δήμου Χανίων θα επισκεφθούν την Τετάρτη 7 Μαΐου 2014, στις 12.30, στελέχη και εκπαιδευτικοί της Περιφέρειας Pilsen της Τσεχίας, καθώς και στελέχη και εκπαιδευτικοί της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης. 

Η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος Δια Βίου Μάθηση/Comenius Συμπράξεις Regio της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης με την Περιφέρεια Pilsen της Τσεχίας, με θέμα: “Περιβαλλοντικός Τουρισμός και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού”.