Από το γραφείο του υπ. Περιφερειάρχη Κρήτης, Σεραφείμ Τσόκα, ανακοινώθηκαν τα παρακάτω:

"Ο συνδυασμός “Κρήτη Μπορούμε” του κ. Σεραφείμ Τσόκα στηρίζοντας τον πρωτογενή τομέα έχει ως στόχο την συνεχή αναβάθμιση των αγροτικών προϊόντων και ιδιαίτερα του Ελληνικού ελαιολάδου ώστε οι παραγωγοί να επωφελούνται από την υπεραξία που θα δημιουργηθεί από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου και αυτή η υπεραξία να φτάσει κατ’ ευθείαν στον Κρητικό Παραγωγό.

Ο συνδυασμός μας είναι αντίθετος με τις πρόσφατες οδηγίες του ΟΟΣΑ για την άρση της ισχύουσας νομοθεσίας περί απαγόρευσης ανάμιξης ελαιολάδου με άλλα φυτικά έλαια αμφιβόλου ποιότητας. Ο ΟΟΣΑ κινείται σε λάθος κατεύθυνση με την συγκεκριμένη πρόταση αφενός παραπλανώντας και θέτοντας σε κίνδυνο τους καταναλωτές και αφετέρου οδηγώντας σε ανεξέλεγκτη νοθεία του Ελληνικού ελαιολάδου αποτέλεσμα της αλόγιστης πρόσμιξης του ελαιολάδου με φυτικά έλαια. Το μεγαλύτερο αντίκτυπο θα έχουν οι Παραγωγοί που θα βλέπουν το προϊόν τους να υποβαθμίζεται ποιοτικά με αποτέλεσμα τη συνεχή μείωση της τιμής του.

Εμείς λοιπόν μπορούμε και στεκόμαστε απέναντι στην οδηγία του ΟΟΣΑ, λέγοντας πως δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν πράξη οι επικίνδυνες σε καταναλωτές και παραγωγούς προτάσεις του με συγκεκριμένες δράσεις που θα εφαρμόσουμε άμεσα.

Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε :

- Την εξέταση των ποιοτικών χαρακτηριστικών κάθε περιοχής της Κρήτης ώστε να κατοχυρώσουμε τις πιστοποιήσεις για προϊόντα Προστασίας Ονομασίας Προέλευσης. Πρόσφατο παράδειγμα η Ένωση Μεσαράς που κατοχύρωσε το ελαιόλαδο της ως Π.Ο.Π.

- Την ίδρυση ισχυρού ελεγκτικού μηχανισμού στην Περιφέρεια Κρήτης ο οποίος θα ελέγχει τις πύλες εισόδου του Νησιού για την απαγόρευση εισαγωγής ελαιολάδου από άλλες Χώρες, ώστε να αποφεύγεται η πρόσμιξη και η νόθευση του Ελληνικού Ελαιολάδου.

- Την δημιουργία άρτια Οργανωμένου γεωπονικού τμήματος το οποίο θα ενημερώνει άμεσα και σε τακτά χρονικά διαστήματα τους Κρητικούς παραγωγούς για τις καλλιέργειες τους με συχνές επισκέψεις του κάθε γεωπόνου ανά επαρχία.

- Την δημιουργία τμήματος Εξωστρέφειας που θα ενημερώνει και θα κατευθύνει τους Κρητικούς Επιχειρηματίες για τις αγορές του Εξωτερικού και για τα βήματα των εξαγωγών (ανάλογα με το προϊόν) υπό την αιγίδα της Περιφέρειας και χωρίς κανένα κόστος από τους ίδιους.

Κοινός σκοπός... Ούτε σταγόνα χύμα ελαιολάδου στο εξωτερικό... γιατί όλοι μαζί μπορούμε!"