Τις προτάσεις της για τις εφημερίες απέστειλε με έγγραφο προς το υπουργείο υγείας η Διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή αποτελεσματική και ασφαλής λειτουργία κατά την εφημερία των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας της Κρήτης

Συγκεκριμένα προτείνει

• Την ένταξη των Νοσοκομείων του Νομού Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ και Β.Π.Γ.Ν.Η.) στην Β’ Ζώνη Εφημερίας.

• Την αναδιαμόρφωση του πλαφόν ανά Υ.ΠΕ. από το 9% σε 12% της συνολικής μηνιαίας αποζημίωσης των τακτικών εφημεριών, για την αποζημίωση των ιατρών η οποία καταβάλλεται από τα διαθέσιμα κονδύλια των νοσοκομείων και από διαθέσιμους πόρους των Υγειονομικών Περιφερειών.

Ειδικά για το μήνα Δεκέμβριο του 2010, κρίνεται απαραίτητη και προτείνεται τόσο η αναπροσαρμογή από το 9% σε 12%, όσο και η επιχορήγηση με το ποσό των 259.438,57 ευρώ λόγω αδυναμίας κάλυψης από διαθέσιμα κονδύλια των νοσοκομείων και πόρων της Υ.ΠΕ, προκειμένου να εξοφληθούν οι εφημερίες που έχουν πραγματοποιηθεί στα νοσοκομεία.

• Η επαναφορά των Κέντρων Υγείας στην Γ’ Ζώνη Εφημερίας και η θέσπιση γενικού τρόπου και στελέχωσης της εφημερίας των Κ.Υ. με βάση τις ανάγκες τους κι όχι βάση των ιατρών που υπηρετεί σ αυτά.

Στην κατεύθυνση αυτή, ανεξάρτητα από τη στελέχωση και την περιοχή ευθύνης τους, η ελάχιστη δυνατή στελέχωση για αποτελεσματική και ασφαλή εφημερία κάθε Κέντρου Υγείας κρίνεται ότι είναι δύο γιατροί από τις ειδικότητες Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας, Αγροτικών ιατρών και ειδικευομένων στην Γενική Ιατρική.