Μία μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και επτά Προγραμματικές Συμβάσεις συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν στην χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης. 

Πιο συγκεκριμένα τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης εξέτασαν και γνωμοδότησαν θετικά για την Μ.Π.Ε. (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) του έργου «Κατασκευή και λειτουργία του Σταθμού κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας VODAFONE- ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ» που βρίσκεται στην τοπική Κοινότητα Κεφαλά, στο δήμο Αποκορώνου στην ΠΕ Χανίων.

Η επιτροπή γνωμοδότησε θετικά επίσης για τη σύναψη επτά Προγραμματικών Συμβάσεων (Π.Σ) και συγκεκριμένα: 

α) Π.Σ. με θέμα «Κατασκευή ράμπας καθέλκυσης σκαφών στο λιμάνι Σητείας» μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Λιμενικού Ταμείου Σητείας 
β) Π.Σ. με θέμα «Ολοκλήρωση προκαταρκτικών ενεργειών (σύνταξη μελετών) ωρίμανσης έργων σε διάφορες ζώνες των οχυρώσεων της παλιάς πόλης των Χανίων» μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Χανίων 
γ) Π.Σ. με θέμα «Στρατηγικός Σχεδιασμός (MASTER PLAN) Πολιτιστικής, Πολιτικής και Βιώσιμης Ανάπτυξης Δήμων Κισσάμου και Πλατανιά» μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Κισσάμου και του Δήμου Πλατανιά 
δ) Π.Σ. με θέμα «Λειτουργία και διατήρηση του μόνιμου και αξιοποιήσιμου χαρακτήρα του Πανεπιστημιακού Μουσείου Εκπαίδευσης στο Ρέθυμνο» μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης 
ε) Π.Σ. με θέμα «Συνέχιση Μετρήσεων Παροχών σε θέσεις Φραγμάτων» μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (Ε.Κ.Β.Α.Α.) 
στ) Π.Σ. με θέμα «Ανασκαφική έρευνα στη θέση Σταυρός στον Άγιο Νικόλαο» μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αγίου Νικολάου
ζ) Π.Σ. με θέμα «Ερευνητικό έργο για την μελέτη και αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης της ανοικτής θάλασσας περιμετρικά της Κρήτης», μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ» (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.). 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., αντικείμενο της οποίας είναι η μελέτη και αξιολόγηση της ποιότητας της ανοικτής θάλασσας περιμετρικά της Κρήτης, στα πλαίσια του αναπτυξιακού ρόλου της Περιφέρειας Κρήτης και της αρμοδιότητάς της για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, οικοσυστήματος. Εξάλλου η επιστημονική μελέτη είναι ιδιαίτερα επίκαιρη λόγω της αναμενόμενης έναρξης της διαδικασίας καταστροφής των χημικών όπλων της Συρίας στα διεθνή ύδατα της Μεσογείου. Ο προϋπολογισμός της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στα 13.000 ευρώ. 

Το ερευνητικό έργο θα περιλαμβάνει την οργάνωση ωκεανογραφικής αποστολής περιμετρικά της Κρήτης και τη συλλογή, ανάλυση των δειγμάτων. Η συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας και ΕΛΚΕΘΕ κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική καθώς στοχεύει στην παρακολούθηση του οικοσυστήματος για την βιώσιμη ανάπτυξη στην ανοικτή θαλάσσια περιοχή της Κρήτης που παρουσιάζει και μεγάλο οικονομικό ενδιαφέρον, ενώ βρίσκεται σε συμφωνία με τα οριζόμενα στη Θαλάσσια Στρατηγική και Στρατηγική της Γαλάζιας Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.