Η αυξανόμενη εγκληματικότητα είναι σύμφυτη της συνολικής απαξίωσης του ηθικού, αξιακού κώδικα της κοινωνίας που απορρέει από την ... μανιοκαταθληπτική έξαρση του επίπλαστου ευδαιμονισμού και καταναλωτισμού.

Όσο η κοινωνία δεν υπεραπλουστεύει τον τρόπο ζωής της και όσο σύρεται στο "χοιροστάσιο" των υλικών απολαύσεων τώρα σε περιόδους κρίσεως, η εγκληματικότητα, δυστυχώς, θα αυξάνεται...

Γ.Ουντράκης