Το παρακάτω Ψήφισμα εξέδωσε ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης μετά τη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαΐου:

" Οι εργαζόμενοι στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης είμαστε ενάντια στο νόμο 4250/2014 περί αξιολόγησης γιατί θεωρούμε ότι είναι αντισυνταγματικός - αντιδημοκρατικός και η εφαρμογή του όχι μόνο δεν θα οδηγήσει στην αναβάθμιση του δημοσίου τομέα αλλά στην κατάργηση Υπηρεσιών, και θα λειτουργήσει σαν δεξαμενή εν δυνάμει απολυόμενων υπαλλήλων.

Οι εργαζόμενοι στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι είμαστε υπέρ της αξιολόγησή μας ως υπαλλήλων και ως υπηρεσιών που προσφέρουμε εφόσον αυτή γίνεται με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Θεωρούμε ότι βασικός στόχος της εφαρμογής του νόμου 4250/2014 δεν είναι η βελτίωση του Δημόσιου τομέα αλλά η απαξίωση του και η εκχώρησή του σε ιδιώτες.

Ζητούμε την κατάργησή του νόμου.".