Ανακοίνωση του Μουσικού σχολείου Ηρακλείου για τη διαδικασία εγγραφής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το Σχολικό Έτος 2014-2015:

"Ενημερώνομε τους ενδιαφερόμενους ότι για την εγγραφή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια), για το σχολ. έτος 2013-2014,οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο ή στο Δημοτικό Σχολείο που οι μαθητές φοιτούν από 10 έως και 31 Μαΐου 2014.

Οι υποψήφιοι για επιλογή και φοίτηση στην Α' τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων δεν στερούνται του δικαιώματος υποβολής αίτησης για συμμετοχή σε κλήρωση άλλου Πρότυπου ή Πειραματικού Γυμνασίου.
Στο Μουσικό Σχολείο (Γυμνάσιο) εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικού, ύστερα από επιλογή. Η διαδικασία επιλογής για το σχολ. έτος 2014-2015 θα διενεργηθεί από τις αρμόδιες επιτροπές, οι οποίες θα οριστούν από τον Περιφερειακό Δ/ντή και θα πραγματοποιηθούν από 23 έως 25 Ιουνίου 2014.

Οι θεματικές ενότητες, στις οποίες αξιολογούνται οι υποψήφιοι, είναι: "Ρυθμός", "Ακουστική Ικανότητα", "Φωνητική Ικανότητα", "Διάκριση Ηχοχρωμάτων" και προαιρετικά ένα μουσικό όργανο (Ευρωπαϊκό ή Παραδοσιακό), για όποιο παιδί γνωρίζει και επιθυμεί να εξεταστεί και σε αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Μουσικό Σχολείο (τηλ. 2810.761.696), εργάσιμες ημέρες και ώρες."