Η οικονομική κατάσταση του Insuleur (Δίκτυο Ευρωπαϊκών νησιωτικών Επιμελητηρίων) και οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Προέδρου, ήταν μεταξύ των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης του δικτύου που έγινε προ ημερών στις Βρυξέλλες.

Κατά τη διάρκεια του 2013 το Insuleur είχε προσπαθήσει να εδραιώσει το ρόλο του απέναντι στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς μέσα από την πραγματοποίηση Δημόσιων Ακροάσεων στις Βρυξέλλες με μεγάλη επιτυχία συμμετοχής χάρη στην εσωτερική συνοχή ανάμεσα στις αρχές των νησιωτικών περιοχών και στις επιχειρήσεις για να επιλύσουν μαζί τα μειονεκτήματα των νησιών.

Το Insuleur είναι ενήμερο για τις ουσιαστικές αλλαγές που βιώνουν τα Επιμελητήρια σε όλη την Ευρώπη γι’ αυτό και έκανε κάποιες τροποποιήσεις στις συνδρομές, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο σε 5 ή 6 μήνες πρέπει να επιλέξει μια νέα ομάδα διαχείρισης που να αναπτύξει και να οδηγήσει τις δράσεις που έχουν αναπτυχθεί.

Την Προεδρία του δικτύου για την επόμενη διετία θα έχει η Ελλάδα και η εκλογική διαδικασία ανέδειξε νέο Πρόεδρο του Insuleur τον Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Γιώργιο Μπενέτο και δεύτερο εκπρόσωπο της Ελλάδας τον Πρόεδρο του ΕΒΕΧ Γιάννη Μαργαρώνη στη θέση του οικονομικού επόπτη.

Να σημειωθεί ότι στο Insuleur συμμετέχουν με τα νησιωτικά Επιμελητήρια τους η Ελλάδα, η Κρήτη, η Μάλτα, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.