Με «έκπτωση» από 30% έως και 50% εξαγοράζουν τον στρατό οι άνδρες ασφαλισμένοι στα ειδικά Ταμεία (δηλαδή στους φορείς ΔΕΚΟ και τραπεζών), που θεμελιώνουν δικαίωμα από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά.

Μάλιστα ανοίγει ο δρόμος ακόμα και για τη διεκδίκηση μέρους των χρημάτων που έχουν καταβληθεί από ασφαλισμένους που συνταξιοδοτήθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια και εξαγόρασαν τον στρατό χωρίς έκπτωση.

Ειδικότερα, η ασφαλιστική νομοθεσία προβλέπει για όσους εξαγοράζουν τη στρατιωτική τους θητεία μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 -και θεμελιώνουν ασφαλιστικό δικαίωμα με τις διατάξεις του νόμου 3863- ότι δικαιούνται έκπτωση στις εισφορές που θα κληθούν να καταβάλουν.

Η έκπτωση είναι 30% εάν θεμελιώνουν δικαίωμα από το 2011 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014 και 50% εάν θεμελιώσουν δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2015.

Παραδείγματα

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής παραδείγματα:

-Άνδρας ασφαλισμένος στο ΤΑΠ-ΟΤΕ 59 ετών σήμερα αποχώρησε το 2012 με την εθελουσία εξαγοράζοντας τη στρατιωτική του θητεία. Για την εξαγορά πλήρωσε 370 ευρώ τον μήνα για 24 μήνες (δηλαδή 8.800 ευρώ). Θα πρέπει να διεκδικήσει την επιστροφή 2.660 ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές.

-Άνδρας ασφαλισμένος στο Ταμείο της Αγροτικής θα συνταξιοδοτηθεί το 2015 με εξαγορά 18 μηνών στρατιωτικής θητείας και συμπλήρωση του 58ου έτους αλλά και 35 ετών ασφάλισης. Το κόστος εξαγοράς της θητείας σήμερα για τον ίδιο είναι 470 ευρώ τον μήνα (8.460). Θα πρέπει να ζητήσει να το καταβάλει κατά 50% μειωμένο (4.230 ευρώ).

Έθνος