Από CCC σε CCC+ αναβάθμισε ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s την Τράπεζα Πειραιώς, την Alpha Bank, την Εθνική Τράπεζας και τη Eurobank, ενώ διατήρησε αμετάβλητη την βραχυπρόθεσμη αξιολόγησή τους.

Σύμφωνα με τον διεθνή οίκο αξιολόγησης , η αναβάθμιση αντανακλά τη βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας των τεσσάρων τραπεζών, την πετυχημένη ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησής τους αλλά και τη μείωση των κινδύνων λόγω της σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας.