Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία σήμερα η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς. 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013 και εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. 

Τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

 Σάλλας Μιχάλης
 Λεκκάκος Σταύρος
 Θωμόπουλος Άνθιμος
 Γεωργάνας Ιάκωβος
 Ρουμελιώτης Παναγιώτης
 Απαλαγάκη Χαρούλα
 Φουρλής Βασίλης
 Βασιλάκης Ευτύχης
 Γκολέμης Στυλιανός
 Κυριαζής Χαρίτων
 Αλεξανδρίδης Γιώργος
 Αθανασίου Ηρώ
 Αθανασόπουλος Παναγιώτης

Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Δ.Σ. έχει οριστεί η κ. Μπερίτση Αικατερίνη και εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου ο κ. Τσούμας Αθανάσιος.