Στο 1,05 δισ. ευρώ ανήλθε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στο πρώτο τρίμηνο 2014, έναντι ελλείμματος 2,2 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα. 

Το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε σε 4,55 δισ. ευρώ, καθώς η αύξηση των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων (κατά 212 εκατ. ευρώ) αντιστάθμισε τον περιορισμό των καθαρών πληρωμών για αγορές καυσίμων και τη μικρή μείωση του ελλείμματος των λοιπών αγαθών, η οποία οφείλεται στο μεγαλύτερο μέρος της στη μείωση της δαπάνης για εισαγωγές. Οι εισπράξεις από εξαγωγές λοιπών αγαθών, εκτός καυσίμων και πλοίων, δεν μεταβλήθηκαν σημαντικά.

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 464 εκατ. ευρώ, στα 1,94 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2014 οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καθαρών εισπράξεων από τη ναυτιλία (κατά 3,15 δισ. Ευρώ) και λιγότερο στην αύξηση των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές (489 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους αυξήθηκαν κατά 22% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2013, αντανακλώντας άνοδο των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 16%, ενώ ταυτόχρονα οι ταξιδιωτικές δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος αυξήθηκαν κατά 16%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων μειώθηκε κατά 245 εκατ. ευρώ, στα 640 εκατ. ευρώ, λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους.

Το ισοζύγιο των τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα 2,2 δισ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 518 εκατ. ευρώ από ό,τι το πρώτο τρίμηνο του 2013. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των μεταβιβαστικών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης (κυρίως από την ΕΕ).

newsbeast.gr